PAH-forum

Bakgrund 
PAH, pulmonell arteriell hypertension, är en hjärt- och lungsjukdom som kan drabba vem som helst när som helst i livet. Med symtom som trötthet, andfåddhet och yrsel liknar sjukdomen flera andra betydligt vanligare sjukdomar som t.ex. astma och KOL, vilket gör att det kan dröja länge innan man får rätt diagnos. Utan behandling har en PAH-patient en medianöverlevnad på knappt 3 år.

Sophia André Klingspor

Vill du veta mer? 
Sophia André Klingspor 
+46 (0)734 320 803
sophia@relevans.net

PAH-forum.se är en sida som är helt dedikerad åt PAH: hur sjukdomen upptäcks, upplevs och behandlas. Sidan är fylld med berättelser från patienter, filmer och allt som är värt att veta om PAH. PAH-forum riktar sig till dem som drabbats av PAH, deras anhöriga och till dem som ännu inte fått sin diagnos. Målet är att fler ska få sin diagnos tidigare. Lyssna på berättelser från patienter, få svar på vanliga frågor om PAH och ta del av råd och stöd till dem som lever livet med sjukdomen.

Spela video om PAH-forum

Patientbroschyr om motion och träning
Träning och motion är en viktig del av behandlingen. I denna broschyr – som är framtagen med hjälp av en fysioterapeut – finns information, råd och träningsövningar för dem som lever med PAH. 

Direktutskick till vården
För att uppmärksamma sjukdomen gjordes utskick till läkare som träffar patienter med symtom som kan bero på PAH. 

Vykort till vården
På vykortens framsida finns citat från patientintervjuerna på PAH-forum. På så vis väcks en nyfikenhet om vilken sjukdom det kan handla om, svaret finns på baksidan. 

Grafisk manual
Allt material som riktar sig mot allmänheten utgår från den grafiska manualen för PAH-forum. 

PowerPoint-presentation disease awareness
PAH är en ovanlig och för många läkare okänd sjukdom. En tidig diagnos är avgörande för att patienterna ska kunna överleva. Denna presentation syftar till att öka kunskapen om sjukdomen och hur den utreds, så att fler med PAH kan få hjälp. 

pah lathund

Broschyr för PAH-utredning
En broschyr till läkare som hjälper till att vägleda dem genom en PAH-undersökning, dvs. vilka tester som ska användas och vad som ska ingå i PAH-remissen. 

Banners används på sidor som doktorn.com, där PAH omnämns.

Nyheter

Följ oss

Relevans är kommunikationsbyrån för läkemedel och hälsorelaterade uppdrag. Vi har över 19 års erfarenhet av allt från receptbelagda preparat till smaksatta glidmedel och näringsrika chiasmoothies. 

Picterus

Ett nytt helhetskoncept kring gulsot

Det är vanligt att spädbarn utvecklar gulsot och det är viktigt att upptäcka detta så tidigt som möjligt för att förhindra allvarliga komplikationer. Även om vårdpersonal undersöker nyfödda strax efter födseln, kan symtomen på gulsot uppträda senare, och även då kan det vara svårt att identifiera gulsot utan hjälp av avancerad teknologi. Det är här norska Picterus kommer in i bilden.

Läs mer »