PAH-forum

PAH / ACTELION
Bakgrund
PAH, pulmonell arteriell hypertension, är en hjärt- och lungsjukdom som kan drabba vem som helst när som helst i livet. Med symtom som trötthet, andfåddhet och yrsel liknar sjukdomen flera andra betydligt vanligare sjukdomar som t.ex. astma och KOL, vilket gör att det kan dröja länge innan man får rätt diagnos. Utan behandling har en PAH-patient en medianöverlevnad på knappt 3 år.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Sophia André Klingspor
042-400 48 83
sophia@relevans.net
Pah hemsida
#hemsidor
PAH-forum.se är en sida som är helt dedikerad åt PAH: hur sjukdomen upptäcks, upplevs och behandlas. Sidan är fylld med berättelser från patienter, filmer och allt som är värt att veta om PAH. PAH-forum riktar sig till dem som drabbats av PAH, deras anhöriga och till dem som ännu inte fått sin diagnos. Målet är att fler ska få sin diagnos tidigare. Lyssna på berättelser från patienter, få svar på vanliga frågor om PAH och ta del av råd och stöd till dem som lever livet med sjukdomen.
Direktutskick till vården
#DR
Direktutskick till vården
För att uppmärksamma sjukdomen gjordes utskick till läkare som träffar patienter med symtom som kan bero på PAH.
PAH-lathund, utredningsbroschyr
#broschyrer
PAH-lathund, utredningsbroschyr
En broschyr till läkare som vägleder dem genom ett PAH-utredning, dvs. vilka undersökningar som ska användas och vad som bör ingå i PAH-remissen.
Vykort till vården
#DR
Vykort till vården
På vykortens framsida finns citat från patientintervjuerna på PAH-forum. På så vis väcks en nyfikenhet om vilken sjukdom det kan handla om, svaret finns på baksidan.
Patientbroschyr om motion och träning
#broschyrer
Patientbroschyr om motion och träning
Träning och motion är en viktig del av behandlingen. I denna broschyr – som är framtagen med hjälp av en fysioterapeut – finns information, råd och träningsövningar för dem som lever med PAH.
PowerPoint-presentation disease awareness
#säljpresentationer
PowerPoint-presentation disease awareness
PAH är en ovanlig och för många läkare okänd sjukdom. En tidig diagnos är avgörande för att patienterna ska kunna överleva. Denna presentation syftar till att öka kunskapen om sjukdomen och hur den utreds, så att fler med PAH kan få hjälp.
grafiskamanualer
#grafiskamanualer
Grafisk manual
Allt material som riktar sig mot allmänheten utgår från den grafiska manualen för PAH-forum.
#banners
Banners används exempelvis på sidor som doktorn.com, där PAH omnämns.
Det senaste inom hälsa, life science och kommunikation.

Följ oss på sociala medier

Relevans Strategi & Kommunikation

Järnvägsgatan 11
Box 1371 , 251 13 Helsingborg
+46 (0)42 400 48 80
hej@relevans.net
Privacy policy