LAL-brist

LAL-BRIST/ ALEXION
Uppdrag
Alexion Pharmaceuticals forskar fram behandlingar till patienter med sällsynta, allvarliga och livshotande sjukdomar – LAL-brist är en av dem. Vårt uppdrag var att uppmärksamma vården på LAL-brist och få läkare att testa fler patienter för sjukdomen. 

Lösning
I disease awareness-kampanjer är det vanligt att prata om hur man upptäcker en viss sjukdom. Vi vände på det och uppmanar i stället vården att utesluta LAL-brist, det krävs nämligen bara ett blodprov för att se om patienter ligger i riskzonen. Genom detta vill vi öka incitamenten till att göra fler tester och chanserna att fler patienter får sin diagnos. Utesluter man LAL-brist tidigt så har man dessutom en sjukdom mindre att tänka på under utredningen.

Vi har utgått från insikten att läkarens jobb påminner om det som en detektiv har, där uteslutningsmetoden används för att nå lösningen. Inspirerade av thrillerklassikern ”The Usual Suspects” får de andra tänkbara differentialdiagnoserna agera ”bovar” i utredningen.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Sophia André Klingspor
042-400 48 83
sophia@relevans.net
LAL brist Annons
Monter Till Svenska Gastrodagarna.
#montrar
Monter till Svenska Gastrodagarna.
LAL brist DR vykort
#DR
Vykort riktat till läkare som träffar patienter med misstänkt LAL-brist. Syftet var att upplysa om att LAL-brist bör uteslutas vid utredning av vissa sjukdomar.
LAL brist DR vykort 2
LAL brist DR vykort 3
LAL brist rollup
Det senaste inom hälsa, life science och kommunikation.

Följ oss på sociala medier

Relevans Strategi & Kommunikation

Järnvägsgatan 11
Box 1371 , 251 13 Helsingborg
+46 (0)42 400 48 80
hej@relevans.net
Privacy policy