Alexion – LAL-brist

ALEXION
Alexion – LAL-brist hero bild

Alexion – LAL-brist

Uppdrag
Alexion Pharmaceuticals forskar fram behandlingar till patienter med sällsynta, allvarliga och livshotande sjukdomar – LAL-brist är en av dem. Vårt uppdrag var att uppmärksamma vården på LAL-brist och få läkare att testa fler patienter för sjukdomen. 

Lösning
I disease awareness-kampanjer är det vanligt att prata om hur man upptäcker en viss sjukdom. Vi vände på det och uppmanar i stället vården att utesluta LAL-brist, det krävs nämligen bara ett blodprov för att se om patienter ligger i riskzonen. Genom detta vill vi öka incitamenten till att göra fler tester och chanserna att fler patienter får sin diagnos. Utesluter man LAL-brist tidigt så har man dessutom en sjukdom mindre att tänka på under utredningen.

Vi har utgått från insikten att läkarens jobb påminner om det som en detektiv har, där uteslutningsmetoden används för att nå lösningen. Inspirerade av thrillerklassikern ”The Usual Suspects” får de andra tänkbara differentialdiagnoserna agera ”bovar” i utredningen. 

lal-brist.se
Alexion – LAL-brist