Fertilitetsappen

OFRIVILLIG BARNLÖSHET / FERRING
Uppdrag
Ett verktyg som förklarar varje steg och de olika processerna i alla olika behandlingar som genomförs på en fertilitetsklinik. Uppdraget gjordes för Ferring Läkemedel, på förfrågan av Karolinska Institutet.

Bakgrund
Donera spermier, frysa ägg, assisterad befruktning eller andra behandlingar som genomförs på en fertilitetsklinik görs inte i en handvändning. Under processens gång väntar flera viktiga beslut och delmoment som patienten behöver vara medveten om och förbereda sig inför. Därför är viktigt att gå igenom varje steg av behandlingen innan den påbörjas.

Lösning
En app som används via en surfplatta i samtalet mellan vårdpersonal och patient. Innehållet fungerar som ett samtalsunderlag, där hela processen stegvis förklaras. Här finns alla behandlingars olika steg pedagogiskt uppradade, så att vårdpersonalen enkelt kan välja spår utifrån vilken behandling som ska inledas. Appen används idag på både Karolinska och andra fertilitetskliniker.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Sophia André Klingspor
042-400 48 83
sophia@relevans.net
Det senaste inom hälsa, life science och kommunikation.

Följ oss på sociala medier

Relevans Strategi & Kommunikation

Järnvägsgatan 11
Box 1371 , 251 13 Helsingborg
+46 (0)42 400 48 80
hej@relevans.net
Privacy policy