Relansering

Uppdrag 
Vifor Pharma har distributionsrättigheterna i Norden för Dr Falks produktportfölj och önskade en relansering av Salofalk med ett nytt kommunikativt manér på den nordiska marknaden.

Bakgrund
Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som i hög grad påverkar livskvaliteten. Sjukdomen går tyvärr inte att bota, men med behandling går det att hålla den under kontroll. Salofalk är ett läkemedel som minskar inflammationen vid ulcerös kolit och har funnits på marknaden sedan länge.

Lösning 
Vi skapade ett modernare grafiskt uttryck där vi var noga med att inte tappa igenkänningen från det redan väletablerade varumärket. Nedan ser du två av de enheter som vi tog fram, en film som riktade sig till läkare samt en patientbroschyr. Allt material översattes och anpassades till 4 olika språk.

Berth Lindén​

Vill du veta mer? 
Berth Lindén
+46 (0)734 320 801 
berth@relevans.net

Spela video om Salofalk

Filmen illustrerade tydligt Salofalks verkningsmekanism med fokus på beredningsformen granulat, vilket innebär att läkemedlet är gryn- eller kornformigt och kan sväljas. Filmen producerades i samarbete med Noam Briner.

I patientbroschyren valde vi att använda oss av ett mjukt och patientvänligt uttryck. Broschyren delas ut till patienter som ska starta sin behandling med Salofalk, den beskriver sjukdomen samt de olika beredningsformerna. Illustrationerna är framtagna av Oliver ”Ollanski” Bieräugel.

Nyheter

Följ oss

Relevans är kommunikationsbyrån för läkemedel och hälsorelaterade uppdrag. Vi har över 19 års erfarenhet av allt från receptbelagda preparat till smaksatta glidmedel och näringsrika chiasmoothies. 

ADHD i skoaln

Takedas nya hjälpmedel för ADHD i skolan

Ett klassrum är fullt av individer som fungerar på olika sätt. Gemensamt är att alla mår bra av en tydlig och förutsägbar skolmiljö. Men för en elev med ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsvariation är det en nödvändighet.

Läs mer »
Martin Strömberg

Compliance om sociala medier

Vår bransch är som bekant en av de hårdast reglerade på det marknadsföringsetiska området. För att vässa vårt digitala erbjudande har vi därför inlett ett nära samarbete med regelverksspecialisten Martin Strömberg.

Läs mer »
copy_sajt

Relevans söker copywriter!

Det står en copystol ledig på vårt kontor i Helsingborg. Nu söker vi en idéstark och strategisk kreatör som bemästrar det skrivna ordet oavsett tonalitet, målgrupp eller kanal.

Läs mer »