Relansering

Uppdrag 
Vifor Pharma har distributionsrättigheterna i Norden för Dr Falks produktportfölj och önskade en relansering av Salofalk med ett nytt kommunikativt manér på den nordiska marknaden.

Bakgrund
Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som i hög grad påverkar livskvaliteten. Sjukdomen går tyvärr inte att bota, men med behandling går det att hålla den under kontroll. Salofalk är ett läkemedel som minskar inflammationen vid ulcerös kolit och har funnits på marknaden sedan länge.

Lösning 
Vi skapade ett modernare grafiskt uttryck där vi var noga med att inte tappa igenkänningen från det redan väletablerade varumärket. Nedan ser du två av de enheter som vi tog fram, en film som riktade sig till läkare samt en patientbroschyr. Allt material översattes och anpassades till 4 olika språk.

Spela video om Salofalk

Filmen illustrerade tydligt Salofalks verkningsmekanism med fokus på beredningsformen granulat, vilket innebär att läkemedlet är gryn- eller kornformigt och kan sväljas. Filmen producerades i samarbete med Noam Briner.

I patientbroschyren valde vi att använda oss av ett mjukt och patientvänligt uttryck. Broschyren delas ut till patienter som ska starta sin behandling med Salofalk, den beskriver sjukdomen samt de olika beredningsformerna. Illustrationerna är framtagna av Oliver “Ollanski” Bieräugel.

Berth Lindén​

Vill du veta mer? 
Berth Lindén
+46 (0)734 320 801 
berth@relevans.net

Nyheter

Följ oss

Relevans är kommunikationsbyrån för läkemedel och hälsorelaterade uppdrag. Vi har över 19 års erfarenhet av allt från receptbelagda preparat till smaksatta glidmedel och näringsrika chiasmoothies. 

Stetoskop

Framtidens läkare spås försämrade villkor

Mycket tyder på att läkaryrket går en dyster framtid till mötes, i alla fall om man frågar läkarna själva. Ökad administrativ belastning, digitaliseringens dubbeltydighet, minskad autonomi och en oro att sjukvårdens resurser inte kommer att räcka till pekas ut som de allvarligaste problemen i närtid.

Läs mer »