Relansering

SALOFALK / VIFOR PHARMA
Bakgrund
Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som i hög grad påverkar livskvaliteten. Sjukdomen går tyvärr inte att bota, men med behandling går det att hålla den under kontroll. Salofalk är ett läkemedel som minskar inflammationen vid ulcerös kolit och har funnits på marknaden sedan länge.

Uppdrag
Vifor Pharma har distributionsrättigheterna i Norden för Dr Falks produktportfölj och önskade en relansering av Salofalk med ett nytt kommunikativt manér på den nordiska marknaden.

Lösning
Vi skapade ett modernare grafiskt uttryck där vi var noga med att inte tappa igenkänningen från det redan väletablerade varumärket. Nedan ser du två av de enheter som vi tog fram, en film som riktade sig till läkare samt en patientbroschyr. Allt material översattes och anpassades till 4 olika språk.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Berth Lindén
042-400 48 81
berth@relevans.net
#filmer
Filmen illustrerade tydligt Salofalks verkningsmekanism med fokus på beredningsformen granulat, vilket innebär att läkemedlet är gryn- eller kornformigt och kan sväljas. Filmen producerades i samarbete med Noam Briner.
Salofalk / Vifor Pharma
#broschyrer
I patientbroschyren valde vi att använda oss av ett mjukt och patientvänligt uttryck. Broschyren delas ut till patienter som ska starta sin behandling med Salofalk, den beskriver sjukdomen samt de olika beredningsformerna. Illustrationerna är framtagna av Oliver "Ollanski" Bieräugel.
Det senaste inom hälsa, life science och kommunikation.

Följ oss på sociala medier

Relevans Strategi & Kommunikation

Järnvägsgatan 11
Box 1371 , 251 13 Helsingborg
+46 (0)42 400 48 80
hej@relevans.net
Privacy policy