CF Träning – rörelser som hjälper

Uppdrag
Skapa ett innehåll på cfsource.se som ger både patient och vården ett mervärde.

Bakgrund
Cystisk fibros (CF) är en ovanlig sjukdom som gör att körtlarna i kroppen utsöndrar ett allt för segt slem. Det påverkar framför allt lungorna och mag-tarmkanalen, med andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårighet att ta upp näringsämnen från maten. Genom bland annat fysisk träning går det att fördröja de konsekvenser det sega slemmet har för kroppens olika organ. Cystisk fibros ökar också risken för infektion, dessa patienter kan därför inte träna på gym ihop med andra.

Lösning 
CF-träning – rörelser som hjälper. Tillsammans med en fysioterapeut har vi tagit fram 10 st pedagogiska träningsfilmer, speciellt anpassade för CF-patienter, som gör det lättare att komma igång och fortsätta sin fysiska aktivitet i tryggheten av sitt eget hem. Genom patientundersökningar kom vi fram till att en animerad neutral figur skulle tilltala målgruppen bäst, vilket visat sig vara väldigt uppskattat. Filmerna finns på YouTube så väl som på www.cfsource.se/cf-traning – en sida som produceras i samarbete med Hogarth. 

De animerade filmerna producerades i samarbete med Deep. Filmerna har även översatts till danska, norska och engelska.

DR till vården för att upplysa om CF-träning.

Anteckningsblock till vården. Används för att nedteckna patienternas träningsprogram.

Berth Lindén​

Vill du veta mer? 
Berth Lindén
+46 (0)734 320 801 
berth@relevans.net

Nyheter

Följ oss

Relevans är kommunikationsbyrån för läkemedel och hälsorelaterade uppdrag. Vi har över 19 års erfarenhet av allt från receptbelagda preparat till smaksatta glidmedel och näringsrika chiasmoothies. 

Picterus

Ett nytt helhetskoncept kring gulsot

Det är vanligt att spädbarn utvecklar gulsot och det är viktigt att upptäcka detta så tidigt som möjligt för att förhindra allvarliga komplikationer. Även om vårdpersonal undersöker nyfödda strax efter födseln, kan symtomen på gulsot uppträda senare, och även då kan det vara svårt att identifiera gulsot utan hjälp av avancerad teknologi. Det är här norska Picterus kommer in i bilden.

Läs mer »