CF Träning – rörelser som hjälper

Uppdrag
Skapa ett innehåll på cfsource.se som ger både patient och vården ett mervärde.

Bakgrund
Cystisk fibros (CF) är en ovanlig sjukdom som gör att körtlarna i kroppen utsöndrar ett allt för segt slem. Det påverkar framför allt lungorna och mag-tarmkanalen, med andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårighet att ta upp näringsämnen från maten. Genom bland annat fysisk träning går det att fördröja de konsekvenser det sega slemmet har för kroppens olika organ. Cystisk fibros ökar också risken för infektion, dessa patienter kan därför inte träna på gym ihop med andra.

Lösning 
CF-träning – rörelser som hjälper. Tillsammans med en fysioterapeut har vi tagit fram 10 st pedagogiska träningsfilmer, speciellt anpassade för CF-patienter, som gör det lättare att komma igång och fortsätta sin fysiska aktivitet i tryggheten av sitt eget hem. Genom patientundersökningar kom vi fram till att en animerad neutral figur skulle tilltala målgruppen bäst, vilket visat sig vara väldigt uppskattat. Filmerna finns på YouTube så väl som på www.cfsource.se/cf-traning – en sida som produceras i samarbete med Hogarth. 

De animerade filmerna producerades i samarbete med Deep. Filmerna har även översatts till danska, norska och engelska.

DR till vården för att upplysa om CF-träning.

Anteckningsblock till vården. Används för att nedteckna patienternas träningsprogram.

Berth Lindén​

Vill du veta mer? 
Berth Lindén
+46 (0)734 320 801 
berth@relevans.net

Nyheter

Följ oss

Relevans är kommunikationsbyrån för läkemedel och hälsorelaterade uppdrag. Vi har över 19 års erfarenhet av allt från receptbelagda preparat till smaksatta glidmedel och näringsrika chiasmoothies. 

Olof Håkansson

AI och automatisering: ett hot mot distansarbetet?

Ny teknik har revolutionerat sättet vi kommunicerar och samverkar på global nivå. Sociala medier, videochattar och andra digitala plattformar möjliggör interaktion över geografiska gränser, och översättningsverktyg underlättar kommunikationen mellan människor som talar olika språk. Både hur och var vi arbetar kommer att påverkas.

Läs mer »
Robin Holmberg

SEO på sociala medier blir allt viktigare

När data från Google visar att nästan 40 % av alla ungdomar vänder sig till sociala medier för att leta efter restauranger och caféer i stället för Googles egna tjänster, blir det tydligt att företag måste anpassa sina marknadsföringsstrategier därefter.

Läs mer »

Tydlig kommunikation = tydlig aktion

Om jag inte gör något alls, kan jag inte göra fel. Detta är ett fenomen som kan drabba oss alla. I rädslan att göra fel, gör vi hellre ingenting. I framtiden står vi inte fastfrusna utan vet exakt hur vi ska agera i varje situation.

Läs mer »