CF Träning – rörelser som hjälper

CYSTISK FIBROS / VERTEX
Uppdrag
Skapa ett innehåll på cfsource.se som ger både patient och vården ett mervärde.

Bakgrund
Cystisk fibros (CF) är en ovanlig sjukdom som gör att körtlarna i kroppen utsöndrar ett allt för segt slem. Det påverkar framför allt lungorna och mag-tarmkanalen, med andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårighet att ta upp näringsämnen från maten. Genom bland annat fysisk träning går det att fördröja de konsekvenser det sega slemmet har för kroppens olika organ. Cystisk fibros ökar också risken för infektion, dessa patienter kan därför inte träna på gym ihop med andra.

Lösning
CF-träning – rörelser som hjälper. Tillsammans med en fysioterapeut har vi tagit fram 10 st pedagogiska träningsfilmer, speciellt anpassade för CF-patienter, som gör det lättare att komma igång och fortsätta sin fysiska aktivitet i tryggheten av sitt eget hem. Genom patientundersökningar kom vi fram till att en animerad neutral figur skulle tilltala målgruppen bäst, vilket visat sig vara väldigt uppskattat. Filmerna finns på YouTube så väl som på www.cfsource.se/cf-traning – en sida som produceras i samarbete med Hogarth.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Berth Lindén
042-400 48 81
berth@relevans.net
CF Träning – rörelser som hjälper
#filmer
De animerade filmerna producerades i samarbete med Deep. Filmerna har även översatts till danska, norska och engelska.
CF Träning – DR
#DR
DR till vården för att upplysa om CF-träning.
CF Träning – hjälpmedel
#hjälpmedel
Anteckningsblock till vården. Används för att nedteckna patienternas träningsprogram.
Det senaste inom hälsa, life science och kommunikation.

Följ oss på sociala medier

Relevans Strategi & Kommunikation

Järnvägsgatan 11
Box 1371 , 251 13 Helsingborg
+46 (0)42 400 48 80
hej@relevans.net
Privacy policy