Relevans ger ny kostym åt nyttigt mellanmål

Dejunked

Dejunked är ett mellanmål som gör det möjligt för alla att hänga på chiafrötrenden – utan några som helst krav på kökskunskaper eller förberedelser. I Dejunkeds chiasmoothie får du både nyttigheterna och den goda smaken färdigpaketerat i en smidig squeezie.

Under februari presenterades en ny stjärna i produktutbudet: smaken hallon, granatäpple, rödbeta och ingefära. I samband med lanseringen kände Dejunked att det var dags för en ny kostym och när Relevans blev tillfrågade om vi ville klä om förpackningen tackade vi självklart ja. Resultatet blev en matt förpackning i ny design, där varje smak fick en egen färg. Urtjusigt, om vi får säga det själva!

dejunked.se

4 film(produktions-)tips

Filmtips

Att förklara någonting via film är tacksamt i många situationer. Det kan röra sig om en kort sekvens som informerar om din produkt, en företagsstrategi – eller varför inte en verkningsmekanism? Men trots att flertalet undersökningar bekräftar filmens positiva effekter drar sig många från att skapa rörligt material. Hos många reklamköpare råder fortfarande missuppfattningen att det är en allt för tidskrävande process.

En krånglig filmproduktion handlar dock många gånger om ett försummat förarbete. För att få fram den önskade effekten och behålla mottagarens intresse behöver produktionen följa en grundlig strategi redan från start. Här delar vi med oss av några knep som är lika relevanta oavsett om du ska ta fram en reklamfilm eller en rörlig banner:

1. Formulera ett tydligt syfte
Vem ska se filmen och vad ska de komma ihåg? I vilket sammanhang ska den visas och vad vill du att mottagaren ska göra efteråt? Bestäm dig tidigt i processen varför och för vem du gör filmen.

2. Utgå från mottagaren
Vilka förkunskaper har din målgrupp? Om ämnet är nytt behöver du troligtvis förklara grundläggande fakta för att inte förlora deras intresse. Pratar du över huvudet på mottagaren är risken stor att din film stängs av.

3. Säg bara det som måste sägas
Håll dig kortfattad. Skriv bara in det viktigaste i manus och håll dig till det. Det kan vara frestande att trycka in lite extra information ”eftersom det finns plats” – men då riskerar du att mottagaren inte får med sig något budskap alls.

4. Våga överraska
Genom att göra, säga eller visa någonting oväntat är chansen större att både ditt budskap och ditt varumärke sticker ut i bruset. Bygg din idé baserat på vad som tilltalar din målgrupp, men inte nödvändigtvis återspeglar vad de är vana att se.

Fyra bokstäver vann Publishingpriset 2018

adhd boken

I år vann vår bok Fyra bokstäver – en bok för dig som fått en ADHD-diagnos som vuxen kategorin Handböcker/läromedel i Svenska Publishingpriset 2018. Motiveringen löd: ”För en viktig bok med väl hanterad layout och egensinniga illustrationer som speglar ett kaos av intryck.” Det bugar och bockar vi för!

ADHD ansågs länge vara en barn- och ungdomsdiagnos – något som inte stämmer överens med verkligheten. Därför bestämde vi oss för att, i samarbete med vår kund Shire, ta fram en bok som lyfter diagnosen från ett vuxenperspektiv. Här möter läsaren två specialister som ger sin syn på diagnosen och sex personer som vet hur det känns att plötsligt få fyra bokstäver att förhålla sig till.

ADHD yttrar sig olika hos olika individer. En person med ADHD har antingen svårighet med uppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet – eller en kombination av samtliga. Dessutom är formerna av ADHD inte beständiga, utan ändrar karaktär genom livet. Diagnosen kan på så sätt vara förvirrande både för den som är drabbad och den som står bredvid.

Boken är resultatet av samtal och intervjuer som delats upp i tre övergripande kapitel. Vi har tagit hjälp av psykologen Hannah R. Jakobsson och arbetsterapeuten Karin Hallsten, som bidrog med kunskap och handfasta tips. Tack vare deras medverkan fungerar boken även som ett hjälpmedel och innehåller olika verktyg som kan förenkla vardagsbestyren.

Kreativ utomhusreklam föder nya trender

utomhusreklam

Reklamytorna utomhus blir fler och allt mer moderniserade, vilket successivt har väckt ett intresse för nya användningsområden. Tack vare digitala skärmar blir användningen av data på relevanta utomhusmiljöer allt trendigare – och genom ökade möjligheter för kreativitet vill allt fler reklamköpare synas på annonsytorna.

Uppmärksamhetsspannet för budskap utomhus är kort och det gäller att väcka förbipasserandes nyfikenhet på mindre än en sekund. Trots detta ökar intresset för medievalet. Enligt IRM ökade investeringarna i utomhus med närmare 15 % under 2017 och det totala beloppet gick upp i 1,6 miljarder kronor.

Dagens Media nr. 14 2018 berättar att allt fler annonsörer tänker upplevelse först – t.ex. prydde nyligen Weibulls busshållplatser med blomodlingar, medan Lendo satsade på en gigantisk väggmålning på ett hus i centrala Stockholm. För den som vill ta hjälp av tekniken öppnar dessutom AR och VR nästintill oändliga möjligheter utomhus. En tydlig trend är att allt fler annonsörer valt att låta vädret styra och anpassa deras budskap.

För att maximera möjligheterna gäller det att tänka större än en tydlig logga. Med andra ord gäller det att låta kreativiteten flöda och avgöra hur ett varumärke exponeras. Enligt Karl Höglund, affärsutvecklare för digital och create på Clear Channel, är styrkan med utomhus inte att rikta kampanjer på individnivå, utan att vara relevant på plats och använda kontexter som köpmönster, nyheter och sociala medier i kommunikationen. Till Dagens Media siar han om att vi fortsättningsvis kommer se fler lösningar som får annonsörens kunder att interagera och bli en del av kampanjen.

Rätt vett på nätet som läkare

Chat

Hur öppen kan man vara på nätet som läkare? En inte självklar fråga som diskuteras i Läkartidningen #22–23. Här ger vi en liten sammanfattning om vad de kommer fram till.

Kan läkare diskutera patienter med kollegor på Facebook? Går det att svara en patient på Twitter? Med hjälp att sociala medier kan man öppna helt nya vägar för kommunikation, men kruxet är att säkerställa att uppgifterna förblir anonyma.

Går det att dela avidentifierade patientfall?
Det är en självklarhet att inte avslöja namn på patienter när man diskuterar i olika forum. Men trots det är det ingen självklarhet att identiteten är helt säker. En specifik situation, t.ex. aktuell sjukdom och plats, tillsammans med uppgifter om var en läkare jobbar kan vara tillräckligt för att lista ut vem patienten är. Därför är det generella rådet att inte alls diskutera patienter på sociala medier, inte ens i slutna grupper. Detta eftersom information lämnas ut till en utomstående aktör utanför vården, där samtycke mellan patient och läkare ofta saknas. Så vad händer om samtycke finns? Då blir det inte lika självklart. Samtidigt kan det vara svårt för en patient att förstå exakt hur informationen kommer användas. Dessutom befinner sig många patienter i utsatta lägen, med exempelvis smärta, vilket innebär att beslutet att ge samtycke inte är helt välgrundat.

Går det att svara patienter vid kritik?
Sociala medier har även möjliggjort för patienter att tycka till om vården de har fått. Ibland kritiseras läkare helt öppet. Det kan i dessa fall vara frestande att gå i svaromål. Men även här blir det knivigt. Som läkare är du bunden av tystnadsplikt och den måste upprätthållas oavsett hur mycket en patient kommer med falska anklagelser.

Ambitionen är allt som oftast god, att diskutera patientfall eller med patienter handlar om att ge en så god vård som möjligt. Men det får inte ske på bekostnad av den personliga integriteten.

Har du koll på nya länkskatten och innehållsfiltret?

EU-parlamentet

De senaste åren har det varit många turer kring EU:s nya upphovsrättsdirektiv, i vilka Artikel 11 och 13 ingår. Syftet är att skydda upphovsrätten, men många befarar att det kan förändra internet i grunden. Direktivet har tidigare röstats ner i Europaparlamentet och därefter skickats tillbaka till ritbordet. I september togs förslagen upp till omröstning i parlamentets plenum där det då röstades igenom.


Artikel 11
Artikel 11 kallas av många för ”länkskatten”. Den innebär att framförallt stora plattformar som Youtube och Facebook kan behöva betala licens till utgivaren om de publicerar copyrightskyddat material som till exempel nyhetsartiklar, delvis eller i sin helhet, på sina plattformar. Ett exempel är länkar som visar en stor del av innehållet på den egna plattformen, och sedan länkar vidare för att se hela artikeln.

Artikel 13
Artikel 13, även omtalat som ”innehållsfilter”, innebär att plattformar måste filtrera bort copyrightskyddat material innan något publiceras. Det kan vara system för automatisk analys av material som användare laddar upp. Både Youtube och Facebook har dessa typer av system, men de kommer troligen att behöva skärpas ytterligare, så att material som laddas upp utan rättighetsinnehavarnas tillstånd raderas automatiskt.

I direktivet nämns att plattformen ska tillhandahålla stora mängder innehåll och att det ska vara den huvudsakliga fokusen, t.ex. en bilduppladdningstjänst. Mindre företag är undantagna.

Den främsta kritiken mot direktivet är att yttrandefriheten hotas eftersom filterprogrammen antagligen inte kan skilja på brott mot upphovsrätten och laglig användning vid t.ex. parodi.

Vem påverkas?
Båda Artikel 11 och 13 är tydligt riktade mot internetjättar som Google och Facebook, och tanken är att tidningar, mediehus och kreatörer ska få större möjlighet att få ersättning för skapat innehåll. Målet är att endast plattformar som tjänar pengar på delning av upphovsrättsskyddat material ska påverkas.