DIY-blodprovsanordningar, blodtagningsrobotar och generativ AI i vården

Berth Lindén

När vi spanar in i vårdens framtid kan vi se att resurserna fortsätter sina. Men det finns ljusglimtar, ny teknik medför bättre möjligheter för diagnostik och behandling.

Generativ AI och en mer välutbildad patient
Generativ AI förbättrar inte bara kommunikationen mellan läkare och patient utan också patientens förhållande till den egna hälsan. Genom AI kan chatbotar och appar designas specifikt för att passa en patients unika behov. Och på så sätt hjälpa patientens vardag, svara på frågor, översätta och göra journaler och information mer lättförståelig.

DIY-blodprovsanordningar
Blodprover är ett av de viktigaste diagnostiska instrumenten. Genom att allt fler laboratorietester kan göras hemma kan fler diagnoser fastslås. Vi kan också se en växande trend av DIY-blodtagningsanordningar (DNA-tester), små enheter som tillåter användare att samla små mängder flytande eller torkade blodprover hemma.  Detta gör det enkelt för patienter att kommunicera med vården och på så sätt ligga i framkant med åtgärder och behandlingar.

Blodtagningsrobotar
Vi kan även se blodtagningsrobotar som nu börjar testas i kliniska prövningar. Tanken är att provtagning med robotar ska minska infektioner och blodproppar, och få fram blodprov snabbare och mer smärtfritt. En studie på över 10 000 patienter, således den mest betydelsefulla studien i världen inom autonom blodinsamling, visar att detta kan vara till stor hjälp för många patienter.

AI-knutpunkt för sjukhus och läkare
Flerspråkiga förståelsemodeller (MLLM:er) fungerar som en central AI-knutpunkt för sjukhus och läkare, en sambandscentral helt enkelt. Ett system som kan behandla, tolka och summera flera typer av data som text, bild, ljud och video – samtidigt. Idag behandlas en sak åt gången, men med dessa nya MLLM:er kommer framtidens vård att få helt nya möjligheter. Effektiviserad diagnos och behandling ligger runt hörnet.

Evidensbaserad digital terapi (DTx)
Dessa lösningar levereras vanligtvis via appar och finns redan idag till viss del och kommer säkerligen att utökas under åren som kommer. Digitala terapier kan ge unika fördelar, men fungerar sannolikt initialt bäst i kombination med traditionella terapier. I kombination kan de bidra till en minskad belastning på vården (återinläggningsfrekvensen) och hantera kroniska tillstånd på ett mer effektivt sätt.

Facebook
Twitter
LinkedIn