Har du koll på Digital Markets Act?

Digital Markets Act

Nya EU-lagar för teknikjättarna Alphabet (Google), Meta, Bytedance (Tiktok), Apple, Amazon och Microsoft ska skydda användarna och öka transparensen.

Det nya regelverket Digital Markets Act (DMA) trädde i kraft den 7 mars i år och är till för att skydda din integritet och skapa ett tryggare internet, och att komma till bukt med problemen med missbruk av marknadsmakt som de dominerande teknikföretagen utövar.

Lagstiftningen som ska reglera den digitala ekonomin är bred och handlar bland annat om att motverka favorisering av bolagens egna tjänster. Google Maps ska t.ex. inte vara det enda alternativet som hamnar högst upp när man googlar ordet “karta”. Första gången man startar webbläsaren Safari på en ny Iphone kommer man till en sida där man kan välja bland olika webbläsare. När det gäller annonsering måste den som vill att Meta ska kunna dela data mellan sitt Instagram- och Facebookkonto först ge sitt godkännande. Och den som inte vill ha sökmotorn Edge ska kunna avinstallera den från Windows.

Enligt DMA måste företagen ge affärsanvändare tillgång till data, låta dem teckna avtal med slutkund utanför deras plattformar och tillåta samarbete med tredjepartsaktörer. DMA har också fått uppmärksamhet för att de tvingar Apple att tillåta nedladdning av appar utanför deras App Store och erbjuda alternativa betalningslösningar.

Facebook
Twitter
LinkedIn