RA-boken

RA / ROCHE AB
Uppdrag:
En skrift om livet med Reumatoid Artrit för Roche AB.

Lösning:
Relevans producerade boken ”Att leva livet med Reumatoid Artrit”, som ger en inblick i sjukdomen reumatoid artrit (ledgångsreumatism) ur patientens perspektiv. Med textbidrag från en överläkare, en sjukgymnast, en journalist, drabbade patienter och Relevans ger boken svar på frågor om bland annat motion, sex och samlevnad och mat. Här finns också tips och råd om vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Berth Lindén
042-400 48 81
berth@relevans.net