Migränboken

GLAXOSMITHKLINE & MIGRÄNSAMFUNDET
Migrän är lika vanligt som väldokumenterat, men ändå saknas en populärvetenskaplig skildring om sjukdomen. Eller, så var det ända tills vi tog fram Metamorfoser tillsammans men GlaxoSmithKline och Migränförbundet. Boken sammanställer både kända och okända delar av historien om migrän och riktar sig till den som möter patienter med migrän i sin kliniska vardag.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Berth Lindén
042-400 48 81
berth@relevans.net