Virtuell verklighet blir vårdens verklighet

VR

VR eller virtuell verklighet är på frammarsch världen över och inte bara när det gäller spel och underhållning. Inom vården ser man stora fördelar med att använda sig av tekniken och den blir allt vanligare.

Flera studier i USA visar på att VR skulle kunna hjälpa människor som lider av kronisk smärta. Det här skulle i praktiken kunna göra stor skillnad, då ca 100 miljoner vuxna i USA lider av smärtrelaterade sjukdomar och man skriver ut smärtstillande för omkring 17,8 miljarder dollar per år.

Man har också sett den här tekniken hjälpa oroliga patienter inför operationer. I en studie gjord på St George sjukhus i Storbritannien tyckte alla patienterna som fick bära ett VR-set att deras sjukhusvistelse blev bättre och 94% uppgav att de kände sig mer avslappnade.

VR-teknologin har också visat sig väldigt användbar för att hjälpa barn och vuxna med diagnos inom autismspektrumet (ASD). I USA använder sig Center for Brain Health och Yale School of Medicine av tekniken för att hjälpa individer med ASD att träna sig i sociala och utmanande situationer.

Virtuell verklighet har också många fördelar när det kommer till att effektivisera och förbättra utbildningen av framtida vårdpersonal. På University of New England använder man VR i undervisningen av vårdstudenter för att öka förståelsen och kunskapen för patienter med hörsel- och synnedsättning eller alzheimers. Fördelarna ses också i utbildningen av kirurger. I en studie från Harvard Business Review kunde man se att kirurgisk träning med hjälp av VR gjorde studenterna hela 230% bättre än de traditionella träningsmetoderna man brukar använda på kirurgutbildningen.

Överlag verkar det som att det här bara är början på VR-teknikens användning inom vården. Både när det gäller att ta fram innovativa sätt inom utbildning och när det kommer till att förbättra patientvården.

Facebook
Twitter
LinkedIn