Nu finns våra vardagsverktyg för barn med ADHD

Verktygslåda

Under hösten berättade vi om våra vardagsverktyg för vuxna med ADHD – en låda fullproppad med tips, trix och verktyg som kan underlätta vardagens alla bestyr. Verktygslådan är framtagen på uppdrag av Takeda (Shire är nu en del av Takeda). Efter den högt uppskattade lanseringen tvekade varken vi eller Takeda på att utveckla projektet. Som bekant drabbar ADHD inte bara vuxna, utan är också vanligt förekommande bland barn. Men av förklarliga skäl skiljer sig ett barns vardag avsevärt från en vuxens, vilket resulterade i en barnanpassad version av våra vardagsverktyg.

I lådan finns åtta foldrar som är framtagna för föräldrar till barn med ADHD, eftersom barn behöver stöttning och hjälp från en vuxen. I barnversionen utgår innehållet från situationer där barn kan stöta på hinder och utmaningar, som till exempel hemma, i skolan eller med kompisar och syskon. Här finns också pedagogiska förklaringar för hur klockan och tiden hänger ihop samt tips på hur man kan påbörja, fullfölja och avsluta en aktivitet. Varje hjälpmedel är framtaget i samarbete med en arbetsterapeut och foldrarna delas ut av ansvarig vårdpersonal efter en personlig utvärdering.

Facebook
Twitter
LinkedIn