Vi lever i tider av omprövningar och viktiga vägval

Vägval

Det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future skriver i sina framtidsspaningar för 2023 att framtidstänkandet är på väg tillbaka. I tider av osäkerhet, globala spänningar och gemensamma utmaningar krävs ett strategiskt framtidstänkande.

”Förändring är det enda konstanta”, brukar man säga. Många saker kan skapa förändring, krig till exempel. 4 november 1942 blev en vändpunkt i andra världskriget då Rommel besegrades i Nordafrika. Kan vi urskönja ett liknande datum i vår tid? Har vi redan passerat det eller sker det 2023? Ingen vet med säkerhet. Men det som är säkert är att vi tacklar skenande el- och huspriser, covid-pandemins efterverkningar, stagflation, krig och global uppvärmning. Därför behövs framtidstänkandet mer än någonsin, Det långsiktiga tänkandet där fokuset ligger på samhället som helhet snarare än visioner som enbart är tekniskt orienterade.

Krisen är uppfinningarnas moder. Det finns åtskilliga exempel i historien där olika kriser fött framtidsinstitut av olika slag. Inom EU kan vi se exempel på detta; många pekar på behovet av att bredda perspektiven. Det pratas om foresight. Och inom näringslivet är scenarioplanering åter på agendan. Om vi ska kunna hantera exempelvis hållbarhetsfrågan krävs inte bara mod, tydliga ståndpunkter och moral, utan ledaregenskaper i form av långsiktigt, visionärt och strategiskt tänkande.

Facebook
Twitter
LinkedIn