Tre saker att ha koll på under 2023

Framtidsspaning

 1. AI-genererade bilder
  Konst skapade av AI har fullkomligt exploderat under 2022 och kommer fortsätta växa under 2023. Gå på AI-galleri-runda här:
  https://www.midjourney.com/showcase/recent/
 2. ChatGPT
  Chatboten utvecklad av OpenAi tog världen med storm i slutet av 2022. Det är en Chatbot som är tränad på en enorm mängd chatdata och kan generera meningsfulla svar på frågor på ett mänskligtliknande sätt. Ställ en fråga eller be om en sångtext om till din kusins födelsedagsfest med djurtema:
  https://chat.openai.com/auth/login
 3. Deepfake
  I takt med att den artificella intelligensen blir mer och mer avancerad kommer det bli svårare och svårare att avgöra vad som är verkligt. Se en ung Tom Cruise dance, dance, dance with his hands hands hands
  https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/7181490100314885382

 

Förresten så frågade vi ChatGPT om:

Vilka är de viktigaste trenderna 2023?
Det är svårt att säga exakt vad de viktigaste trenderna för 2023 kommer att vara, eftersom det beror på många faktorer som kan förändras. Men några av de mest troliga trenderna inkluderar:

 1. E-handel och onlineförsäljning kommer att fortsätta att växa, särskilt som fler människor vänder sig till internet för att handla under pandemin.
 2. Digitaliseringen av olika branscher kommer att öka, såsom automatisering, AI, och Internet of Things (IoT).
 3. Människors efterfrågan på mer hållbarhet och miljömedvetenhet kommer att fortsätta att öka, vilket kan leda till mer innovation och utveckling inom dessa områden.


Hur kommer svensk hälso- och sjukvård förändras under de kommande åren?

Svensk hälso- och sjukvård förväntas förändras på olika sätt under de kommande åren. Några av de mest troliga förändringarna inkluderar:

 1. Ökad digitalisering: Det förväntas att användningen av digitala verktyg och teknologier, som elektroniska journaler och videomöten, kommer att öka i hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och effektiviteten i vården.
 2. Mer specialiserad vård: Specialiserad vård kommer att få större betydelse då vårdbehovet är allt mer komplex och för att kunna erbjuda en ökad kvalitet.
 3. Ökad fokus på preventiv hälsovård: Det förväntas att det kommer bli en ökad fokus på preventiv hälsovård, inklusive tidig upptäckt och tidig behandling av sjukdomar, för att förhindra kroniska sjukdomar och förbättra folkhälsan.
 4. Ett ökat behov av sjukvård för äldre då befolkningen åldras och antalet äldre personer i Sverige ökar.
 5. Ökad konkurrens mellan vårdgivare och ett större inslag av privata aktörer i sjukvården.
 6. Vårdgarantin kommer fortsätta att vara en viktig fråga då man fortsätter arbeta med att skapa en jämlik vård för alla invånare i Sverige.

Observera att detta är bara några av de möjliga förändringarna och det kan finnas andra faktorer som påverkar utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige.

Facebook
Twitter
LinkedIn