Varumärket – en påminnelse del 1

Varumärket anses idag som företagets viktigaste tillgång.
Men lika lång tid som det kan ta att bygga, kan man i dagens digitala värld snabbt rasera det som är byggt på noggranna strategiska grundstenar. Men vad är då ett varumärke som det är så viktigt att bygga upp och vara rädd om?

Ditt varumärke är rätt och slätt den uppfattning, den värdering som din omvärld, dina kunder har om dig just nu.
Varumärket finns alltså varken i produkten eller inne i ditt företag, utan i dina kunders medvetande. Ingen annanstans. Ditt varumärke skvalpar dock inte omkring i kundens huvud vind för våg, utan är, tack och lov, intimt sammankopplat med ditt namn och din logotype.

Så med en enkel varumärkesdefinition i ryggen, kan vi skapa en lika enkel modell för varumärkesbyggandet som vi alltid ska ha med oss.
Att bygga ett varumärke innebär konkret att du kopplar en distinkt uppfattning eller betydelse till ditt namn och logotype. Vi kan kalla det för Brand Essence dvs. varumärkets innersta kärna, och i den summeras alla kunskaper och associationer till en bärande, central idé eller tanke. Ett löfte.
I bästa fall uppnår vi med en tydlig kommunikation en tydlig, grundläggande association till vårt varumärke.
Att våra anhängare till ett varumärke kan ha ändlösa associationer kopplade till löftet, eller besitter kunskaper om den enskilda produkten, förändrar inte bilden. Tvärtom.
Är det några som kräver att ett varumärke i grund och botten måste ha en kärna, en själ, och i alla lägen vara trogen sin själ, så är det våra lojala kunder.

Så ha alltid med dig din innersta själ dvs. ditt löfte som din kommunikation kretsar kring.
Har du inte detta tydligt definierat, så gör det.
Gör du inte det så släpper du befälet över ditt varumärke, då varumärke kommer att byggas (eller raseras) antingen du vill eller inte.
Facebook
Twitter
LinkedIn