Vardagsverktyg för vuxna med ADHD

ADHD verktygslåda

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket brukar översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Det finns flera former av ADHD och diagnosen yttrar sig olika hos olika individer. Länge ansåg man att ADHD var någonting som bara drabbade barn och ungdomar, vilket inte är fallet. Oavsett om man fått diagnosen tidigt eller senare i livet kan ADHD få stora konsekvenser i vardagen. För en vuxen person kan bestyr som att städa, handla mat eller hålla koll på sin ekonomi kännas övermäktigt utan rätt rutiner.

I samarbete med Takeda (f.d. Shire), en arbetsterapeut och en psykolog har vi tagit fram en verktygslåda med olika hjälpmedel för vuxna personer med ADHD. Lådan är fylld med 12 olika foldrar som baseras på vanliga vardagsproblem som kan uppstå i vuxenlivet. I foldrarna finns tips, trix och konkreta verktyg som kan underlätta ens svåraste bekymmer. Foldrarna delas ut efter en personlig utvärdering – vem som har hjälp av vilket verktyg är nämligen lika individuellt som diagnosen i sig.

Facebook
Twitter
LinkedIn