BERT gör internet lite smartare

Google BERT

Nyligen meddelade Google att de kommer göra den största förbättringen av sina sökalgoritmer på fem år. Det sci-fi-klingande BERT, eller ”Bidirectional Encoder Representations from Transformers”, är en del av sökjättens ständigt pågående arbete med att bättre förstå det mänskliga språket. BERT har ett särskilt fokus på hur de olika orden i en sökning hänger samman, och mindre på vad varje enskilt sökord kan generera för sökresultat. Förändringarna kommer först att lanseras för engelska sökningar, och beräknas då påverka ca 10% av sökresultaten. 

I exemplet nedan, med en sökning på “2019 brazil traveler to usa need a visa”, är ordet “to” och dess förhållande till de andra orden i frågan viktiga för att förstå meningen. Tidigare hade Google inte förstått vikten av detta förhållande lika bra och ger då ett felaktigt resultat som handlar om amerikanska medborgare som reser till Brasilien, inte tvärtom.

 

Här är ett annat exempel där ordet ”for someone” ger meningen en annan innebörd. Tidigare analyserade Google i första hand orden ”medicine” och ”pharmacy” som enskilda ord utan att förstå frågan i sökningen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn