Tillgänglig rehabträning via digitalt sjukvårdsteam

Digital vård

Under pandemin tvingades många vårdgivare tänka om kring kontaktytor och besök.

På Ängelholms sjukhus började man att erbjuda cancerbehandling i andra kanaler och att ta emot lämpliga patienter digitalt. Resultatet? Numera har sjukhuset ett permanent digitalt team. Teamet beskrivs som Sveriges första helt digitala mottagning inom cancerrehabilitering.

Cancerrelaterad trötthet, fatigue, är ett vanligt symtom på cancersjukdomar. Många är därför hjälpta av att kunna ta del av behandling på ett smidigare sätt, som inte kräver ställtid eller den energi som det kostar patienten att ta sig till sjukhus, berättar Victoria Reimers som är psykolog på enheten.

En viktig skillnad som också betonas är räckvidden, det vill säga att mottagningen på det här sättet når ut till fler. Det beror delvis på att avståndet till vården krymper och att det kan vara lättare för patienten att få in det digitala vårdmötet i livspusslet. Dessutom ökar mottagningens förutsättningar att ha fler gruppmöten med färre patienter i. Behandlingen är till stor del densamma som vid fysisk rehab och ersätter givetvis inte de ibland nödvändiga fysiska besöken. Vårdteamet är fullt utrustat med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog och sexolog.

Facebook
Twitter
LinkedIn