Distansarbete kan öka produktiviteten

Distansarbete

En forskningsöversikt från Högskolan i Gävle visar på ett samband mellan distansarbete och ökad produktivitet.

Forskargruppen utgick från alla publicerade studier på området (på engelska) från 2000–2021, vilket var totalt 43 studier och vetenskapliga artiklar. Större delen av resultaten visade att distansarbete bidrog till bättre produktivitet, utan att ha någon negativ effekt på arbetsuppgifternas kvalitet.

I en ny studie med över 500 europeiska företagsledare säger en majoritet att distansarbete är mer produktivt och en SIFO-undersökning visar på att varannan kontorsmedarbetare får mer gjort när de emellanåt arbetar på distans. Att stundom kunna välja hemmakontoret istället för arbetsplatsen har också visat sig ha betydelse vid nyanställningar och för att öka viljan hos medarbetare att stanna på sitt jobb.

Givetvis finns det också nackdelar med distansarbete. Men att som arbetsplats erbjuda det, om förutsättningarna finns, i samråd med kollegor och ansvariga tycks tveklöst öka såväl välmående som produktivitet. Det kan vi på Relevans skriva under på.

Facebook
Twitter
LinkedIn