“Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

Mind

Orden kommer från juristen Thomas Thorild. Han studerade i Uppsala på 1700-talet och var en kontroversiell och debattglad tänkare. Kanske hade Thomas stött på en massa tankefel som fick honom att mynta den berömda devisen. Kanske hade han sina egna förklaringar och namn för följande och i våra dagar ganska omtalade tankefel.

Ambiguity effect
Människor gillar trygghet och brukar fatta beslut baserat på den känslan. När vi tar beslut påverkas vi av hur mycket information vi har, och har vi två alternativ brukar vi föredra det säkraste av dem. Här ligger nog mycket av förklaringen till varför många väljer fasta bolån i stället för rörliga, trots att rörliga är mer ekonomiska över tid.

Anchoring
Originalpris och ett reducerat pris bredvid i rött. Alla har vi sett det och alla har vi gått på det. Vi lägger ofta stor vikt på den första informationen vi får. Siffran eller priset, som det brukar handla om, blir en referenspunkt som vi använder när vi fattar vårt beslut – även om siffran i sig inte spelar någon roll för beslutet.

Confirmation bias
I vår jakt på information så letar vi hellre efter sådant som stödjer vår egen uppfattning eller åsikt. Det här blir också uppenbart när vi tolkar och minns information, det blir svårare för oss att ta in sådant som motsäger våra övertygelser. Tankefelet kan förklara många av dagens hetlevrade debatter på sociala medier där människor slänger artiklar och statistik på varandra utan att göra någon djupare analys av vad de delar.

Dunning-Kruger effect
Ju mindre vi kan desto mer överskattar vi vår kunskap. Detta gör att vi inte kan ge några vettiga svar och dessutom inte förstå om andras svar är bättre än våra egna. Vi inser helt enkelt inte vår bristande kunskap om ett ämne. Vem har inte stött på en självutnämnd “expert” i frågor om t.ex. idrott eller politik.

Endowment effect
Det vi äger får ett större värde, även när det inte finns någon emotionell koppling. Detta visar sig när vi ska sälja saker och ofta begär ett högre pris än vad vi själva hade ansett varit rimligt om vi skulle köpa varan. Om du blir besviken på budgivningen på Tradera så kan du skylla på endowment effect.

Fresh start effect
När vi har passerat en fast punkt, ett ständigt återkommande datum som t.ex. en födelsedag eller nyårsafton, så är det lättare att göra en omstart. Vid dessa tidpunkter uppstår ofta reflektioner över våra liv och nya mål formerar sig. Kanske inte fel i sig, men som man säger “Varje dag är en chans till förändring”.

Facebook
Twitter
LinkedIn