Takedas nya hjälpmedel för ADHD i skolan

ADHD i skoaln

Ett klassrum är fullt av individer som fungerar på olika sätt. Gemensamt är att alla mår bra av en tydlig och förutsägbar skolmiljö. Men för en elev med ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsvariation är det en nödvändighet.

På uppdrag av Takeda har vi ännu en gång tagit fram och marknadsfört verktyg som kan underlätta vardagen för personer med ADHD. Till skillnad från tidigare hjälpmedel, som kan användas i hemmet, är materialet nu särskilt anpassade till skolmiljön.

adhdiskolan.se kan skolpersonal nu ladda ner verktyg som kan hjälpa elever att träna på att hantera tid, packa skolväskan, hålla koll på sitt schema och andra viktigheter som inte finns på schemat. Allt nedladdningsbart material är framtaget i nära samarbete med en arbetsterapeut. Till sajten lotsas lärare, specialpedagoger och skolsköterskor via banner- och printannonsering i branschtidningar samt en målgruppsanpassad satsning på LinkedIn. I kampanjen ingick också direktreklam till skolsköterskor. På baksidan av utskicket hittas en poster som kan sättas upp i personalrummet eller på andra allmänna ytor, så att hela personalen får ta del av informationen.

Facebook
Twitter
LinkedIn