Tänk på detta innan du skickar bokningsbrevet

Martin Strömberg

Att boka in produktinformationsmöten med svensk hälso- och sjukvård kräver lite extra eftertanke från ett läkemedelsföretag. Här tipsar vår compliance om vad man ska tänka på och vad bokningsbrevet bör innehålla för att maximera chanserna till ett lyckat möte.

När man som läkemedelsföretag vill boka in produktinformationsmöten med svensk hälso- och sjukvård behöver man tänka till lite grann. Vanligtvis hålls dessa möten i grupp på hälso- och sjukvårdsmedarbetarnas arbetsplats under arbetstid. Ett bokningsbrev skickas till berörda medarbetare med kopia till verksamhetschef på kliniken eller den person som denne utsett. I praktiken brukar bokningsbrevet oftast skickas till en bokningsansvarig.

Innehållsmässigt ska bokningsbrevet hållas kortfattat. Det ska vara tydligt att det är just ett bokningsbrev om produktinformation och det ska framgå vilken eller vilka produkter man avser att prata om. Man kan även nämna om det är något specifikt om produkten som kommer att tas upp under mötet. Mer utförlig produktrelaterad information sparas dock med fördel till själva mötet. I inbjudan ska mötets tidsmässiga omfattning framgå, och om möjligt gärna tid och plats.

Om man väljer att ha med en produktlogotyp i bokningsbrevet krävs tillägg av minimiinformation för den produkten. Detsamma gäller även om mer utförlig produktrelaterad information förekommer.

Facebook
Twitter
LinkedIn