I väntan på att vänta barn

UppdragPatientmaterial i syfte att förbereda ofrivilligt barnlösa på den känslosamma resan som en assisterad befruktning kan innebära. Materialet togs fram för Ferring Pharmaceuticals, som är specialister på IVF-behandling. BakgrundIdag räknar man med att ungefär 10–15 % av alla par som vill ha barn kan behöva få hjälp i olika utsträckning. Att försöka bli med barn […]

Fertilitetsappen

Uppdrag Ett verktyg som förklarar varje steg och de olika processerna i alla olika behandlingar som genomförs på en fertilitetsklinik. Uppdraget gjordes för Ferring Läkemedel, på förfrågan av Karolinska Institutet. Bakgrund Donera spermier, frysa ägg, assisterad befruktning eller andra behandlingar som genomförs på en fertilitetsklinik görs inte i en handvändning. Under processens gång väntar flera viktiga beslut […]