Svenskarna och internet

Svenskarna och internet 2017

För några veckor sedan släpptes undersökningen ”Svenskarna och internet”, en årlig undersökning av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). I rapporten kan vi ta del av rådande internettrender och webbens betydelse i dagens samhälle. För den som verkligen vill nörda ner sig finns det dessutom gott om specifika detaljer rörande sociala plattformar och apparnas betydelse i vår vardag.

Tillgången till internet i hemmet har ökat konstant sedan 1995. Idag har den nått så pass höga nivåer att ökningstakten planat ut: numera har i stort sett hela svenska befolkningen tillgång till internet. Allt fler surfar också via mobilen – idag använder 76 % av oss internet i mobilen varje dag. För tio år sedan låg den siffran på 2 %. Dessutom har 55 % tillgång till en egen telefon redan i åttaårsåldern. En ny (men kanske inte helt oväntad) ökning visar även att det idag finns en internetanvändande majoritet bland personer över 76 år.

Sedan 2010 har användningen av sociala medier ökat från 28 % till hela 58 %. Idag ägnar majoriteten svenskar ungefär en timme om dagen åt att hänga på sociala nätverk. Facebook är fortfarande den dominerande kanalen och användandet fortsätter att öka i årets rapport – med undantag i den yngsta målgruppen (12–15 år). Idag sker användandet dock främst via den inbyggda chattfunktionen Messenger. Instagram och Snapchat är också två växande storfavoriter, numera tätt följt av det professionella nätverket LinkedIn. Idag använder 1 av 3 personer tjänsten, men trots detta är den dagliga användningen fortfarande relativt låg. Bland kidsen är YouTube fortfarande en stabil favorit, och är idag ett mer eller mindre självklart kanalval för den annonsör som vill nå ut till den yngre målgruppen.

Läs hela rapporten här: http://www.soi2017.se

Facebook
Twitter
LinkedIn