Hjärnans miljarder nervceller

Hjärnans miljarder nervceller

Hjärnan består av ett svindlande högt antal nervceller som styr kroppens alla funktioner. Det exakta antalet har länge varit okänt – men har nyligen framkommit genom en nervcellsräkning av stora mått.

En forskargrupp har räknat fram att vi har 86.000.000.000 nervceller. Alla celler är omgivna av olika sorters stödceller som bl.a. skyddar dem mot skadliga ämnen och isolerar deras kopplingar, så att de snabbt och effektivt kan sända sina elektroniska signaler till varandra. Signaler som är helt nödvändiga för våra dagliga funktioner. Och faktum är att antalet stödceller är i stort sett samma som våra nervceller.

I studien kartlade forskarna också hur nervcellerna är fördelade i hjärnan: storhjärnan tar upp mest plats (82 %), men innehåller bara en femtedel av alla nervceller. Lillhjärnan upptar däremot endast 10 % av hjärnans massa, men innehåller 80 % av alla nervceller. Det betyder att vårt rörelsecentrum (motorkoordination, kroppsställning och balans) har flest nervceller. Resterande nervceller finns då i vår hjärnstam.

Slutsatsen kring vår hjärna är att det finns mycket att vara rädd om och fortsätta utveckla. Stimulera din hjärna med rörelse och kreativa tankeövningar: nybildningen av nervceller fortsätter nämligen genom hela livet – dag ut och dag in.

Facebook
Twitter
LinkedIn