Språktips från vår praktikant

Talspråkligheter
Undvik talspråkligheter i din text: Bengt menar på … Skriv istället: Bengt menar … Akta dig för felaktigt foge-s i medan. Skriv eftersom … Skriv inte eftersom att … Den dubbla konjunktionen därför att går däremot bra att använda, dock är eftersom att föredra i mer formella texter. Undvik för många jag i texten – det är inte skribenten som ska vara i centrum för läsningen. Undvik onödiga utfyllnadsord som direkt ger texten ett talspråkligt intryck, t.ex. eller ju.

Anglicismer
Undvik anglifierande ord och uttryck i din text – d.v.s. ord eller uttryck som lutar mot det engelska språkbruket. Ett exempel på en anglicism är när det kommer till som kommer från engelskans when it comes to. Skriv hellre när det gäller eller vad gäller. Om du använder ett inlånat ord eller fras, t.ex. fake news, tänk på att utgå från etablerade försvenskningar – fejknyheter eller falska nyheter – inte fakenyheter. Om man föredrar det engelska uttrycket kan man använda citattecken eller kursivering: ”fake news” eller fake news.

Dubbel negation
Undvik dubbel negation – d.v.s. meningar som består av fler än ett ord som nekar ett påstående: Avstå inte från att inte använda hjälm. Här uppstår egentligen tre negationer: avstå, inte, inte. Även om du som skribent kanske tycker att dina dubbelt negerande meningar ser överkomliga ut, skapar de huvudbry för läsaren.

Klarspråk
Om du avstår från att använda dubbla negationer i din text tar du hänsyn för ett klarspråkstänk. En annan strategi som kan höja din text vad gäller klarspråkshänsyn är att göra om passiva satser till aktiva satser. Jämför den passiva satsen – Bo nekades avgångsvederlag – med den aktiva satsen – Företaget nekade Bo avgångsvederlag. Skillnaden är att det aktiva verbet nekade kräver en synlig aktör medan det passiva verbet nekades inte kräver det.

Att inleda med en konjunktion
Börja gärna en ny mening med en konjunktion som och eller men! Det är en felaktig föreställning att man inte får inleda en ny mening med ett och eller ett men. Språkrådet har i Språkriktighetsboken (2016) inga invändningar mot att man inleder en mening på detta sätt med förbehåll att det inte sker allt för ofta. Av egen språkkänsla medför konjunktionsinledande meningar i en text ofta ett uppskattat andrum i tätpackade meningar.

Facebook
Twitter
LinkedIn