Marketing automation – begrepp du bör greppa

Marketing automation

Med hjälp av marketing automation kan man komma åt den perfekta målgruppen i absolut rätt läge. I DM-magasinet nr 1 2018 beskrivs fem viktiga verktyg inom kommunikationskonceptet och vad dessa betyder i praktiken:

CRM-verktyg
En mjukvara som organiserar ett företags interaktioner med kunder i en databas. All viktig information samlas på ett och samma ställe och skapar en tydlig bild av kunden. Denna data över relationer och processer är en viktig länk i kedjan som tar dig vidare till automatisering.

Drip marketing/lead nuturing
Här används e-postmeddelanden för att regelbundet ”droppa” relevant information och lockande erbjudanden mot leads, det vill säga potentiella kunder. Genom att hålla dina leads engagerade skapas långa kundrelationer där mottagarna ”fostras” till att faktiskt slå till – det är svårt att glömma någon som ständigt håller kontakt med dig.

Personas
Personas gör din målgrupp levande och ökar därmed förståelsen för den. Genom att definiera de olika personligheterna, vilka de är och vad de är på jakt efter, kan du sedan dela upp din kunddatabas i olika segment och leverera det mest relevanta och användbara innehållet.

A/B-test
A/B-testet är en metod för att identifiera beteendemönster och gör det möjligt att se vad som verkligen engagerar besökare. Genom att skicka kunderna till två olika landningssidor under en kort period kan du se vilken som har högst konverteringsgrad. Med hjälp av resultatet kan ni sedan iterera vidare.

Automatiserade flöden
Det är här marketing automation gör skäl för sitt namn. Att ge kunden snabb återkoppling genom exempelvis e-post gör att ditt varumärke är top of mind. ”Automatiserade flöden kan exempelvis göra så att om kunder klickat på en specifik länk i en e-post så går en annan e-post ut, men om kunden inte klickat på länken så ”jagar” man personen via banners på externa webbsidor” berättar Mårten Tilosius, VD för Friends & Insights.

Facebook
Twitter
LinkedIn