Sanning och myt om hjärnan

I stort sett veckovis kan vi läsa om nya upptäckter kring världens mest avancerade system – grötknölen innanför skallbenet. Vi tar tillfället i akt att lägga pannan i djupa veck och tittar lite närmare på några efterhängsna myter.

Män har större hjärnor än kvinnor – SANT
Om man enbart ser till vikt och storlek på våra hjärnor så vinner männen kampen. Studier och således konsensus visar att mannens hjärna är 8-13 procent större än kvinnans. Men, storlek är som vanligt inte allt. Kvinnans hjärna tycks ha en bättre intern kommunikation än mannens. Kopplingarna mellan hjärnans olika delar är både fler och bättre hos kvinnor. Detta innebär bland annat att kvinnor lättare kan växla mellan olika uppgifter.

Forskare har dessutom visat att hjärnans grå och vita substans skiljer sig mellan könen. Det blir lätt väldigt komplicerat när man pratar hjärnan; därför kan man lite förenklat säga att vit substans sköter kommunikationen och grå substans framförallt har med kontroll att göra. Här finns visat att män har mer vit substans och kvinnor har mer grå.

Vidare är det också belagt att de delar av vårt limbiska system som styr minnen, rädslor, beteende och lukt är större hos män. Forskare tror att grunden till detta står att finna långt tillbaka i tiden, strax efter mänsklighetens gryning, då män ofta behövde kontrollera sin rädsla i samband med jakt, krig med granngrottan och sånt.

Vänster hjärnhalva är logisk, höger är kreativ – FALSKT
Forskare har sedan ett tag avvisat alla påståenden kring den förenkling som har med uppdelningen av respektive hjärnhalvas funktion. Hjärnscanningar visar att många olika områden runtom i hjärnan aktiveras även när vi utför enkla arbetsuppgifter. Numera delas hjärnan in i 52(!) olika områden, Broddmannområden, där alla är viktiga utifrån olika uppgifter. Men, minst lika viktigt för funktionen är kopplingen mellan dem. Det finns med andra ord inget som tyder på att den ena hjärnhalvan skulle ha fler logiska eller kreativa områden än den andra.

Hjärna

Vi använder bara 10 % av hjärnan – FALSKT
Att vi bara skulle använda en liten del av vår hjärna, och därigenom ha massvis med oanvänd mental kapacitet, är en riktigt seglivad myt – inte minst för att den i årtionden upprepats och fått växa fritt i populärkulturen.

Rent evolutionärt vore det resursslöseri att lägga kraft på att bygga en hjärna (eller vilket organ som helst för den delen) som inte nyttjades till fullo. Att vi bär runt på en lika fantastisk som outnyttjad mackapär faller på sin egen orimlighet. Och precis som i myten om höger och vänster hjärnhalva så visar scanningar att vi använder ganska stora delar av hjärnan mest hela tiden, även vid enkla uppgifter. Tyvärr kanske man ska tillägga. För visst hade det varit fint att helt plötsligt vakna upp och vara smartare än både Einstein, Kasparov och kompani tillsammans…?

Det finns dock tecken på att vi inte utnyttjar hela hjärnans kapacitet, men vi pratar alltså inte om några monumentala outnyttjade reserver. En studie visar till exempel att man får högre resultat på IQ-test om man är riktigt motiverad att göra dem. Det tyder på att vi inte alltid kan utnyttja vår kapacitet till hundraprocentigt. Men, vi kan alltså inte kräma ut så väldigt mycket mer ur tuben.

Facebook
Twitter
LinkedIn