Rätt vett på nätet som läkare

Chat

Hur öppen kan man vara på nätet som läkare? En inte självklar fråga som diskuteras i Läkartidningen #22–23. Här ger vi en liten sammanfattning om vad de kommer fram till.

Kan läkare diskutera patienter med kollegor på Facebook? Går det att svara en patient på Twitter? Med hjälp att sociala medier kan man öppna helt nya vägar för kommunikation, men kruxet är att säkerställa att uppgifterna förblir anonyma.

Går det att dela avidentifierade patientfall?
Det är en självklarhet att inte avslöja namn på patienter när man diskuterar i olika forum. Men trots det är det ingen självklarhet att identiteten är helt säker. En specifik situation, t.ex. aktuell sjukdom och plats, tillsammans med uppgifter om var en läkare jobbar kan vara tillräckligt för att lista ut vem patienten är. Därför är det generella rådet att inte alls diskutera patienter på sociala medier, inte ens i slutna grupper. Detta eftersom information lämnas ut till en utomstående aktör utanför vården, där samtycke mellan patient och läkare ofta saknas. Så vad händer om samtycke finns? Då blir det inte lika självklart. Samtidigt kan det vara svårt för en patient att förstå exakt hur informationen kommer användas. Dessutom befinner sig många patienter i utsatta lägen, med exempelvis smärta, vilket innebär att beslutet att ge samtycke inte är helt välgrundat.

Går det att svara patienter vid kritik?
Sociala medier har även möjliggjort för patienter att tycka till om vården de har fått. Ibland kritiseras läkare helt öppet. Det kan i dessa fall vara frestande att gå i svaromål. Men även här blir det knivigt. Som läkare är du bunden av tystnadsplikt och den måste upprätthållas oavsett hur mycket en patient kommer med falska anklagelser.

Ambitionen är allt som oftast god, att diskutera patientfall eller med patienter handlar om att ge en så god vård som möjligt. Men det får inte ske på bekostnad av den personliga integriteten.

Facebook
Twitter
LinkedIn