Har du koll på nya länkskatten och innehållsfiltret?

EU-parlamentet

De senaste åren har det varit många turer kring EU:s nya upphovsrättsdirektiv, i vilka Artikel 11 och 13 ingår. Syftet är att skydda upphovsrätten, men många befarar att det kan förändra internet i grunden. Direktivet har tidigare röstats ner i Europaparlamentet och därefter skickats tillbaka till ritbordet. I september togs förslagen upp till omröstning i parlamentets plenum där det då röstades igenom.

Artikel 11
Artikel 11 kallas av många för ”länkskatten”. Den innebär att framförallt stora plattformar som Youtube och Facebook kan behöva betala licens till utgivaren om de publicerar copyrightskyddat material som till exempel nyhetsartiklar, delvis eller i sin helhet, på sina plattformar. Ett exempel är länkar som visar en stor del av innehållet på den egna plattformen, och sedan länkar vidare för att se hela artikeln.

Artikel 13
Artikel 13, även omtalat som ”innehållsfilter”, innebär att plattformar måste filtrera bort copyrightskyddat material innan något publiceras. Det kan vara system för automatisk analys av material som användare laddar upp. Både Youtube och Facebook har dessa typer av system, men de kommer troligen att behöva skärpas ytterligare, så att material som laddas upp utan rättighetsinnehavarnas tillstånd raderas automatiskt.

I direktivet nämns att plattformen ska tillhandahålla stora mängder innehåll och att det ska vara den huvudsakliga fokusen, t.ex. en bilduppladdningstjänst. Mindre företag är undantagna.

Den främsta kritiken mot direktivet är att yttrandefriheten hotas eftersom filterprogrammen antagligen inte kan skilja på brott mot upphovsrätten och laglig användning vid t.ex. parodi.

Vem påverkas?
Båda Artikel 11 och 13 är tydligt riktade mot internetjättar som Google och Facebook, och tanken är att tidningar, mediehus och kreatörer ska få större möjlighet att få ersättning för skapat innehåll. Målet är att endast plattformar som tjänar pengar på delning av upphovsrättsskyddat material ska påverkas.

Facebook
Twitter
LinkedIn