Mindfulness – deleteknapp för rädslor

Att mindfulness, eller medveten närvaro som det också kallas, är bra för att motverka stress har de flesta av oss hört vid det här laget. Men en ny studie visar nu att mindfulness även kan hjälpa hjärnan att radera irrelevanta rädslor hos människor.

Det är forskare från bland annat Uppsala och Lunds universitet som i en studie med 29 personer låtit hälften av testgruppen göra mindfulness. Studien som presenterades i Scientific Reports lät halva gruppen utöva mindfulness under 10–20 minuter om dagen i fyra veckor. Alla deltagare fick därefter titta på neutrala bilder, varpå de fick en elstöt. Man betingade alltså fram en känsloreaktion av rädsla av bilden. Efteråt fick de se samma bild igen utan elstöt, för att ta bort rädsloreaktionen igen. 24 timmar senare fick alla på nytt se samma bilder. Gruppen som inte hade fått göra mindfulness reagerade återigen med rädsla och stress, trots att man betingat bort den. Detta medan mindfulness-gruppens rädsloreaktion uteblev. Enkelt förklarat hade hjärnan ”raderat” minnet av rädslan.

Johannes Björkstrand, forskare i psykologi på Lunds universitet och en av de ansvariga för studien säger att i vanliga fall brukar autonoma känsloreaktioner komma tillbaka snabbt, redan efter ett dygn. Men i det här fallet hade hjärnan suddat ut dem hos gruppen som fått göra mindfulness. Resultatet visar på att behandling av patienter med ångest och traumarelaterade besvär skulle kunna effektiviseras med hjälp av mindfulness. Detta eftersom det hjälper hjärnan att släcka rädslor som inte är relevanta för den.

Studien gav så intressanta resultat att forskarna nu går vidare med en dubbelt så stor testgrupp för att titta på exakt vilka biologiska mekanismer som ligger bakom.

Facebook
Twitter
LinkedIn