Målinriktad behandling vid depression tack vare identifierad molekyl

Molekyler
I Nature Medicine presenteras nya forskningsrön som kan resultera i en mer målinriktad behandling vid depression. Resultaten kommer från universiteten Sorbonne i Paris och McGill i Montreal, där både en avgörande molekylär mekanism vid depression identifierats och en blockerande substans tagits fram.

Via den identifierade molekylen ELK-1 går det att endast påverka ett enda steg i cellernas signaleringskedjor, till skillnad från dagens antidepressiva läkemedel som påverkar hela kedjan. I de publicerade resultaten finns belägg för att molekylen spelar en viktig roll hos deprimerade personer. I djurförsök har dessutom ett depressivt beteende hos stressade möss gått att förebygga genom att stänga av ELK-1-aktiveringen. I skrivande stund arbetar forskarna bakom upptäckten vidare med att utveckla en ny läkemedelskandidat. Vid publiceringen av resultaten berättade en av forskarna vid McGill University att den nya substansen skulle kunna leda till snabbare respons och färre biverkningar än befintliga antidepressiva behandlingar.

Facebook
Twitter
LinkedIn