Forskarnas besked: appar identifierar inte hudcancer

Hudappar

Idag finns det gott om digitala tjänster som försöker tillgodose våra olika hälsobehov. I utbudet finns till exempel appar som påstår sig konstatera sannolikheten av att hudförändringar är hudcancer. Nu ifrågasätts deras trovärdighet av brittiska forskare, som har granskat nio publicerade studier av sex olika appar.

Granskningen har sammanställts och publicerats i tidskriften BMJ. I granskningen framgår bland annat att appen Skinvision, som finns tillgänglig för nedladdning, missar 4 av 30 melanom. Det kanske inte låter som särskilt höga siffror, men en missledande rådgivning kan snabbt få höga konsekvenser för användaren. I praktiken innebär utfallet att om appen används av 1000 personer, riskerar 200 användare att få ett felaktigt besked om deras hudförändringar av hög risk.

Granskningen ifrågasätter också om det regulatoriska systemet behöver stärkas. Forskarna anser inte att regelverket skyddar allmänheten tillräckligt från de eventuella risker som användandet kan leda till – trots att användaren informeras om att resultaten inte ersätter rådgivning från hälso- och sjukvården.

Facebook
Twitter
LinkedIn