Kan man vara sin egen hälsorådgivare? Appsolut.

AktivitetsarmbandSom vi kunde läsa i Svenskarna och internet 2014 så trendar olika hälsoappar. Parallellt med detta säljs allt fler aktivitetsarmband, som nu blir årets julklapp. Kanske kommer aktivitetsarmbandet att sälja bättre än sina föregångare: bakmaskinen, surfplattan, matkassen och råsaftscentrifugen? För hälsorelaterade produkter och tjänster säljer alltid bra, men ju mer vi förenklar dem desto bättre. I denna anda kan vi se en stark ökning av olika produkter och appar som ska hjälpa oss att må bättre och få ett friskare liv. Det kan handla om att mäta hur bra vi sover, hur bra vi tränar och hur bra vi äter.

Många av hälsoapparna har även en direkt koppling till olika sjukdomar och har redan blivit ett hjälpmedel för exempelvis personer som lider av övervikt, diabetes eller depression. Diabetespatienter kan numera få påminnelser om att kontrollera blodsocker och att ta sin medicin. De kan övervaka, registrera och spåra information om blodsockervärden, som de sedan kan skicka elektroniskt till sin läkare. Andra appar hjälper till att kontrollera kosten medan man handlar – det är bara att scanna streckkoden och plötsligt fylls skärmen med information om mängden kalorier, kolhydrater och fetter. Detta underlättar för att skapa en så passande och pålitlig medicinering som möjligt. I många delar av världen, främst i Europa och USA, uppmanas patienter att via appar utföra dagliga mätningar av sitt hälsotillstånd. Informationen skickas sedan för analys till ett centralt datasystem. En frivillig massövervakning med friska intentioner.

En investering i en bra app kan löna sig både för patienten och för samhället i stort, eftersom de kan ersätta vissa läkarbesök, förebygga sjukdomar och förbättra kommunikationen mellan patient och sjukvård. Allt detta sparar såklart dyrbar tid för sjukvården.

Anne Persson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, uttalar sig i Sjukhusläkaren och tar ner det hela på en psykosocial nivå: ”Appar kan ge patienter en ökad känsla av inflytande och kontroll”. Ska vi hoppas på förbättrad patientnöjdhet, följsamhet samt vikande ohälsotal som en följd av denna digitala hälsorevolution?

Vill du veta mer? Det senaste inom medicinska appar finns på www.imedicalapps.com

Facebook
Twitter
LinkedIn