Interaktiva videor skapar nya möjligheter för medicinsk undervisning

Interaktiv video

Video har blivit en viktig del i den medicinska världen för att undervisa, utbilda och dela information. Med interaktiva videor som reagerar på tittarens handlingar öppnas fler möjligheter för engagemang och inlärning. Till skillnad från traditionella linjära videor tillåter interaktiva videor tittarna att aktivt delta i berättelseprocessen, vilket gör upplevelsen mer personlig och minnesvärd.

Till exempel kan en video som förklarar en ny läkemedelsprodukt skilja mellan effekt och klinisk information och låta tittaren bestämma vilket innehåll de vill titta på (och vilket innehåll som kanske inte är relevant för dem). En interaktiv video kan be en tittare om feedback, boka ett möte med en säljare eller låta dem ladda ner en broschyr – direkt från videoklippet.

Interaktiva videor erbjuder också unika möjligheter till storytelling. De kan användas inom journalistik och dokumentärfilm för att ge tittarna möjlighet att välja vilken vinkel de vill följa eller vilka frågor de vill ställa under en intervju. Denna nivå av interaktivitet kan göra nyheter och icke-fiktivt innehåll mer engagerande och slagkraftigt.

Interaktivitet uppmuntrar till aktivt deltagande, och interaktiva videor har visat sig vara ett mycket effektivt och engagerande verktyg för att utbilda patienter om olika sjukdomar. Patienter kan klicka på element i videon, svara på frågor och utforska olika scenarier. Detta håller inte bara patienterna engagerade utan hjälper dem också att komma ihåg informationen mer effektivt.

Här är några exempel på element som kan dyka upp i en interaktiv video:

  • Flervalsfrågor som leder till olika följdfilmer med kapitel eller rätt/fel svar
  • Kontaktformulär där tittaren kan ställa frågor eller boka möte
  • Formulär för feedback
  • Knapp för nedladdning av PDF o.s.v.
  • Knapp för mer information på hemsida
  • Egna notiser
  • Val av språk för textning
  • Val av språk för speaker

Med hjälp av avancerade statistikverktyg kan du se hur många som sett dina videor, vilka avsnitt som varit mest intressanta, vad de svarat på i olika quiz samt vilka av dina olika mål som uppnåtts.

Ett bra exempel på en interaktiv video är den som Röda Korset skapat för sin webbkurs ”Våga rädda liv”. Här får tittaren träna på att agera och hjälpa människor i olika situationer. https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/kurser-i-forsta-hjalpen/vaga-radda-liv/

Facebook
Twitter
LinkedIn