Höstens hetaste AI-nyheter i korthet

AI

Från att återuppväcka tystade röster till att stärka digital sanningsäkthet och vägleda en mer upplyst sjukvård. Vi vet att det cirkulerar mycket kring AI just nu. För att du ska slippa drunkna i nyhetsflödet har vi sammanställt höstens guldkorn.

Genombrott: AI ger röst till förlamad kvinna
En svårt förlamad kvinna har lyckats kommunicera genom en digital avatar, tack vare AI som omvandlar hennes hjärnsignaler till tal och ansiktsuttryck. Hittills har förlamade personer tvingat förlita sig på långsamma talsyntesapparater som använder ögonspårning eller små ansiktsrörelser för att stava ord. Men med hjälp av små elektroder placerade på hjärnytan har forskare utvecklat en mycket snabbare kommunikationsmetod. Tekniken är inte felfri, men anses ändå vara praktiskt användbar i dagsläget. Ett viktigt nästa steg är att ta fram en trådlös version som kan implementeras direkt under skallbenet. Den 47-åriga kvinnan, som förlorade talförmågan efter en stroke, hoppas nu kunna arbeta som rådgivare i framtiden.

Länk till studien: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06443-4

Google vattenstämplar AI-genererade bilder
Google har lanserat en betaversion av SynthID, ett verktyg som kan identifiera AI-genererade bilder med hjälp av en osynlig vattenstämpel. Denna teknik har integrerats i text-till-bild-generatorn Imagen och finns endast tillgänglig på plattformen Vertex AI. SynthID kan bedöma om en bild har skapats av Imagen genom tre möjliga säkerhetsnivåer: detekterad, ej detekterad eller möjligen detekterad. Detta initiativ är en del av en större strävan att bekämpa manipulerat innehåll i takt med att ”deepfakes” blir alltmer realistiska. Google ansluter sig därmed till företag som Truepic och Reality Defender i kampen för att skydda vår uppfattning om vad som är verkligt.

Nya riktlinjer för AI-användning i vården
Läkemedelsverket har nyligen släppt ett vägledningsdokument för användning av AI i svensk sjukvård. Syftet är att maximera fördelarna med AI och samtidigt minimera dess potentiella risker. Dokumentet innehåller bland annat en checklista som erbjuder praktiskt stöd vid implementering. Gabriel Westman, AI-expert på Läkemedelsverket, uppmanar berörda parter till dialog och samarbete. Ett öppet webbinarium är inplanerat i december 2023.

Länk till vägledningsdokument: https://www.lakemedelsverket.se/4a5f16/globalassets/dokument/medicinteknik/artificiell-intelligens-ai/vagledning-anvandning-av-artificiell-intelligens-i-svensk-sjukvard.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn