Lättillgänglig och relevant information avgör om vården besöker din hemsida

Läkarlänken

I en ny läkarlänksundersökning har vi tagit reda på när, hur och varför vårdpersonal väljer att besöka hemsidor från läkemedelsindustrin.

Relevans läkarlänk är en expertpanel med läkare från flera olika specialistområden som ger nya kundinsikter och inspiration till kommunikation. Här ställer vi frågor om allt från öppningsfrekvens av brev till preferenser för informationskällor. I den senaste undersökningen utvärderades hur ofta och i vilket syfte yrkesgruppen besöker företags-, produkt- och patientsidor från läkemedelsindustrin.

Resultatet visar att besöken görs med en tydlig agenda. Läkarna förväntar sig att sidorna ska ge svar på specifik information, inom allt från ett läkemedels biverkningsprofil till lättläst patientmaterial. Dock anges snabb, lättillgänglig och relevant information som en avgörande faktor för att stanna på sidan, vilket betonar vikten av en lättnavigerad plattform som tar hänsyn till läkarnas tidsbrist. I undersökningen fick de tillfrågade också sammanfatta sina uppfattningar och attityder samt berätta vilket innehåll som skulle locka till mer frekventa besök.

Vill du veta mer om vad läkarna efterfrågade? Kontakta sophia@relevans.net så berättar vi mer!

Facebook
Twitter
LinkedIn