Fyra bokstäver vann Publishingpriset 2018

adhd boken

I år vann vår bok Fyra bokstäver – en bok för dig som fått en ADHD-diagnos som vuxen kategorin Handböcker/läromedel i Svenska Publishingpriset 2018. Motiveringen löd: ”För en viktig bok med väl hanterad layout och egensinniga illustrationer som speglar ett kaos av intryck.” Det bugar och bockar vi för!

ADHD ansågs länge vara en barn- och ungdomsdiagnos – något som inte stämmer överens med verkligheten. Därför bestämde vi oss för att, i samarbete med vår kund Shire, ta fram en bok som lyfter diagnosen från ett vuxenperspektiv. Här möter läsaren två specialister som ger sin syn på diagnosen och sex personer som vet hur det känns att plötsligt få fyra bokstäver att förhålla sig till.

ADHD yttrar sig olika hos olika individer. En person med ADHD har antingen svårighet med uppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet – eller en kombination av samtliga. Dessutom är formerna av ADHD inte beständiga, utan ändrar karaktär genom livet. Diagnosen kan på så sätt vara förvirrande både för den som är drabbad och den som står bredvid.

Boken är resultatet av samtal och intervjuer som delats upp i tre övergripande kapitel. Vi har tagit hjälp av psykologen Hannah R. Jakobsson och arbetsterapeuten Karin Hallsten, som bidrog med kunskap och handfasta tips. Tack vare deras medverkan fungerar boken även som ett hjälpmedel och innehåller olika verktyg som kan förenkla vardagsbestyren.

Facebook
Twitter
LinkedIn