En bra idé börjar i duschen

Dusch

Duschen är en plats där idéer föds och kreativiteten blomstrar. Det är en plats där du kan slappna av och ge dig själv tid att tänka utan distraktioner. Att duscha är mer än bara en hygienisk rutin, det är faktiskt en plats för inspiration. Genom att ta en paus från den hektiska vardagen och ge oss själva tid att koppla av, kan vi komma tillbaka till uppgifter med en ny energi och ett förnyat fokus.

För många kreativa människor är duschen en av de viktigaste platserna för att utveckla idéer och skapa nya verk. Konstnärer, författare och uppfinnare har alla rapporterat om att duschen har spelat en avgörande roll i deras skapandeprocess. Däremot har det har varit desto svårare att bevisa det i forskningssammanhang. Men i en empirisk studie från 2022 säger sig forskarna nu ha funnit vetenskapliga belägg som styrker dessa påståenden.

Forskning visar nämligen att våra hjärnor är som mest kreativa när vi är avslappnade och fria från distraktioner. Duschen ger oss just den typen av miljö. När vi står under det varma vattnet och låter våra tankar vandra fritt, kan vi komma på nya idéer och lösningar på problem som vi tidigare inte kunde lösa. Att promenera och diska är exempel på andra ”måttligt engagerade” aktiviteter med liknande effekt.

Så nästa gång du hoppar in i duschen, ta en stund för att slappna av och låt dina tankar vandra fritt. Du vet aldrig vad vilka nya idéer som kan uppstå.

Studien kan läsas i sin helhet här: https://psycnet.apa.org/record/2023-04894-001

Facebook
Twitter
LinkedIn