Det var inte bättre förr

Det var inte bättre förr

Det pågår ett moraliskt förfall i samhället. Det verkar i alla fall människan ha trott i alla tider. Men det är ingenting annat än en illusion, fastslår en nypublicerad artikel i Resumé baserad på en studie från Nature.1

I studien ’’The illusion of moral decline” av Adam Mastroianni och Daniel Gilbert har svar analyserats från över 12 miljoner människor från 60 olika länder. Studien omfattar undersökningar och enkäter kring ämnet moral, och sträcker sig från 1949 fram till idag. Svaren som jämfördes kring moraliskt beteende gällde frågor om snällhet, ärlighet, hövlighet, och om moralen minskat bland människor. Resultaten visade att moralen i samhället inte verkar ha minskat över tid, utan snarare ökat – därav den moraliska illusionen.

Men det finns ett uns av sanning i den etablerade tron, nämligen hur den mänskliga hjärnan faktiskt fungerar. Människan tenderar att exponeras för och uppmärksamma negativ information – hjärnan är som en tvättsvamp som suger åt sig av negativitet. Dessutom har negativ information en tendens att försvinna snabbare än positiva upplevelser. När du minns tillbaka minns du det positiva och lustfyllda. Tillsammans skapar detta en illusion av moraliskt förfall, där vi alltid tror att tiden vi lever i nu är sämre än det förflutna.

Att hjärnan fungerar som den gör, gör också att nostalgi är ett kraftfullt strategiskt kommunikativt verktyg för såväl företag som politik. Till exempel kan man snegla över Atlanten till Trumps omfattande politiska valkampanj ’’Make America great again’’ som statuerar ett praktexempel på detta.

Så nästa gång någon beklagar sig över att det var bättre förr, kan du rycka på axlarna och vara väl medveten om att det där bara är den negativa tvättsvamps-hjärnan som pratar och att det är bäst nu.

1. Adam M. Mastroianni, Daniel T. Gilbert. The illusion of moral decline. Nature 2023;618:782–789. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06137-x

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn