Content vs Native Marketing

Native marketingTermen Content Marketing har hängt med oss marknadsförare i några år nu. Det går i korthet ut på att skapa värdefullt och relevant innehåll för målgruppen, ibland utan att prata om den egna produkten. Det tas fram systematiskt och publiceras regelbundet.

För några år sedan började även termen Native Marketing dyka upp. Grundprincipen är densamma – skillnaden är plattformen. Content Marketing publiceras på plattformar du själv äger och kontrollerar, som den egna hemsidan eller i tryckt material. Native Marketing publiceras däremot i köpta kanaler. Ett exempel är omni.se där redaktionellt innehåll blandas med köpt (gulmarkerat). Det köpta innehållet är anpassat efter det redaktionella både vad gäller form och innehåll, för att upplevas lika värdefullt för besökaren. Native Marketing har nästan alltid en koppling till den egna produkten, och handlar ibland om direkt försäljning. Content Marketing är ett mer långsiktigt arbete, för att stärka både sitt eget varumärke och förtroende.

IAB, en intresseorganisation för företag som arbetar med interaktiv annonsering, har kategoriserat olika former av Native Advertising så här:

Annonser i redaktionellt flöde
Den annonslösning som kanske mest uppenbart förknippas med native-lösningar, på grund av att annonsen placeras i det redaktionella flödet. Det går att urskilja tre olika varianter: fullt integrerade inomflödes-annonser, länkade inomflödes-annonser samt kanal- och teknikdrivna native-annonser.

Fullt integrerade inomflödes-annonser
Annonser placerade i det redaktionella flödet, som fullt ut följer den redaktionella strukturen och formen. Man lämnar inte sidan vid klick, utan leds till en landningssida inom sajten.

Länkade inomflödes-annonser
Annonser placerade i det redaktionella flödet som anpassats därefter i struktur och form – men vid klick lämnar man sajten och kommer till annonsörens egen landningssida. Exempel: Facebook, Twitter, Aftonbladet.

Kanal- och teknikdriven native-annonsering
Teknikdrivna annonser i det redaktionella flödet som inte nödvändigtvis speglar det redaktionella innehållet, men likväl har tydliga kopplingar till kanalens funktionalitet. Till exempel sponsrade appar i mobilen, kuponglösningar etc.

Sponsrade listor
Integrerade och särskilt markerade annonser som följer den redaktionella strukturen för listinnehåll.

Föreslaget innehåll
Native-annonser integrerade som sponsrat innehåll i det redaktionella flödet för rekommenderade artiklar. Ofta i samband med ”Läs mer”-widgets efter en artikel.

Sponsrat sök
Sökresultat som får prioriterad placering i sökresultatflödet, men fortfarande följer sajtens struktur, funktion och form.

Unika lösningar
Integrerade speciallösningar (kampanjer) som inte följer den traditionella redaktionella strukturen på sajten, men likväl blir en del av innehållet. T.ex. Facebook, Elle, Youtube.

Facebook
Twitter
LinkedIn