Återkommande urinvägsinfektioner?

Uppdrag
Produktsajt och sociala medier-kampanj för Canephron, ett växtbaserat läkemedel som används för att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Lösning
Målgruppens intresse fångades via filmer där besvären av återkommande urinvägsinfektioner visas i en miljö med hög igenkänning: badrummet. Här presenteras sjukdomsförloppet från besvär till lösning, i ett badrum färgkoordinerat för att förstärka produktens igenkänning. 

Strategi
Med en digital kampanj på Instagram, Facebook och YouTube ville Bionorica nå kvinnor som drabbas av återkommande urinvägsinfektioner. Strategin landade i en retargetingkampanj, uppbyggd i flera olika delar för att nå mottagaren många gånger i flera olika kanaler. En längre reklamfilm anpassades i teaser-, amplify- och echoversioner, där klippen och budskapen baseras på vad målgruppen tidigare sett och förstärker varandra. Alla annonser är anpassade efter plattformarnas förutsättningar och kan ses både med och utan ljud. Inledningsvis pekade annonserna målgruppen vidare till relevant information och senare direkt till köp. 

Besök canephron.se

Spela video om Canephron video bg
Canephron mobil
Canephron mobil
Berth Lindén​

Vill du veta mer? 
Berth Lindén
+46 (0)734 320 801 
berth@relevans.net

Nyheter

Följ oss

Relevans är kommunikationsbyrån för läkemedel och hälsorelaterade uppdrag. Vi har över 19 års erfarenhet av allt från receptbelagda preparat till smaksatta glidmedel och näringsrika chiasmoothies. 

Stetoskop

Framtidens läkare spås försämrade villkor

Mycket tyder på att läkaryrket går en dyster framtid till mötes, i alla fall om man frågar läkarna själva. Ökad administrativ belastning, digitaliseringens dubbeltydighet, minskad autonomi och en oro att sjukvårdens resurser inte kommer att räcka till pekas ut som de allvarligaste problemen i närtid.

Läs mer »