5:2-dieten – ett återbesök

För ett tag sedan skrev vi om 5:2 och om de hälsovinster som denna nymodighetdiet bringar. Kerstin Brismar, diabetesforskare vid Karolinska institutet, leder en studie i vilken 105 personer med övervikt, högt blodtryck eller tidiga former av diabetes typ 2 har ätit enligt 5:2-metoden i ett halvår. Nu har resultaten kommit.

105 studiedeltagare kanske inte låter så mycket, men det är faktiskt världens hittills största studie av 5:2. En sammanställning visar att de flesta mår bra av dieten och att deltagarnas BMI i snitt har minskat från strax under 29 till strax under 27.

– Jag är själv överraskad över hur bra resultaten ser ut, säger Kerstin Brismar.

I studien deltog personer som är på gränsen till diabetes typ 2 och som inte är i behov av insulin. I denna grupp såg man stora förändringar vad gäller midjemåttet, vilket hade gått från i genomsnitt 104 cm till 98,5 (ett midjemått över 102 cm anses öka risken för hjärt-kärlsjukdomar). Dessutom förbättrades värden som kolesterol, blodtryck, blodsocker och inflammationsmarkörer hos alla studiedeltagare.

Men hur var det med de där IGF1-värdena? Tesen var att färre kalorier leder till sänkt IGF1 vilket i sin tur leder till att kroppen börjar laga sina egna celler i stället för att bilda nya. Kerstin Brismar och hennes kollegor menar att det inte finns något i studieresultaten som stärker tesen att 5:2 leder till ett längre liv genom att sänka tillväxtfaktorn IGF1. Däremot kan förbättrade värden överlag leda till en långsiktigt bättre hälsa. Men det visste vi ju redan. 

Facebook
Twitter
LinkedIn