Vad har synapser, signalsubstanser och impulser med bra reklam att göra?

Det finns faktiskt en neuroreklambyrå, men den befolkas inte av neurologer som har bytt datortomografi mot typografi utan av neuromarknadsföraren Christoph Morin & co. Vad kan kommunikatörer lära sig av neuroforskningens senaste framsteg?

En del av framgångsreceptet för bra reklam är att veta vad folk tänker. På Salesbrain, som Christoph Morins byrå heter, har de tagit detta ett steg vidare. De har börjat djupanalysera folks beteenden och hur deras hjärnor faktiskt reagerar på reklambudskap. Så, en form av ”neuromarknadsföring” alltså. Går det ö.h.t. att prata om något sådant när själva förutsättningen för kommunikation är att folk har fungerande hjärnor att bearbeta budskap med? Hjärnan är liksom grunden till allt. Nyckeln, enligt Morin, är att kringgå folks logik och trycka på känslor av smärta och problem – att låta reptilhjärnan bestämma. Reptilhjärnan är nämligen den äldsta delen av hjärnan, som utvecklades i människans begynnelse. Vårt sätt att resonera logiskt är något som har tillkommit senare under evolutionen, menar neuroforskningen. Ett budskap bör alltså utformas så att det erbjuder en enkel lösning på ett smärtsamt problem. Det ska trycka på reptilhjärnans knappar och få folk att fatta ett beslut innan den logiska eftertänksamheten gör inträde. Etiskt? Kan diskuteras. Effektivt? Ja, uppenbarligen, Morin har prisats för sina upptäckter av Advertising Research Foundation.

Morins 3 tips för att övertyga

  • Sätt kunden i centrum. Hjärnan letar automatiskt upp vad som är relevant för en själv. Vi är självcentrerade. Om du ska sälja dig själv ska du därför inte börja med din egen livshistoria.
  • Kontrast. Logiken säger att vi vill ha flera val, reptilhjärnan vill ha ett enkelt beslut.
  • Känslor. Glöm aldrig förnuftet som finns i känslor. Alla beslut fattas med känslor och känslorna fäster saker i vårt medvetande. Just därför bör varje budskap anspela på dem.

Källa: DU & CO

Facebook
Twitter
LinkedIn