Bygg din egen lägereld

DM-trender direkt från Guldnyckeljuryn

Juryn i Guldnyckeln, som nyss belönade Sveriges bästa direktmarknadsföring, har knåpat ihop en lista på de hetaste trenderna inom gebitet. Det rör sig om nya tekniska lösningar, att använda big data, skapa mervärde på nya sätt och skapa egna kanaler att prata med kunden.

1. De stora lägereldarna har slocknat
Annonsörerna etablerar sina egna lägereldar, egna kanaler och plattformar, där man kommunicerar med sin kund. Klassikerna linjär TV och dagspress drar inte längre lika många blickar till sig. Ett lysande exempel är Björn Borgs kampanj First person lover, som tog silver i kategorin E-handel.

Björn Borg

2. Äkta mervärde
De klassiska lojalitetsprogrammen tappar kraft, varken bonus eller rabatter skapar lojalitet på samma sätt som de en gång gjorde. Lojalitetsprogrammen ska istället satsa på relevans, i form av mervärden och kundnytta. Juryn ser en förflyttning från rena erbjudanden till att istället inspirera programmedlemmen. Något som ersätter den gamla ”köpta” lojaliteten med emotionell lojalitet.

3. Ny fas för big data
Juryn ser allt fler annonsörer som ger tillbaka insikterna från big data till kunderna i form av relevanta tjänster. Det handlar inte bara om säljdrivande aktiviteter utan snarare om att göra kundupplevelsen bättre och att bygga bättre lojalitetsprogram med större kundnytta.

4. Ny teknik i nya sammanhang
Annonsörerna är framsynta och använder nya tekniska lösningar tillsammans med beprövad teknik i nya sammanhang. Affärsutveckling, innovation och kommunikation fortsätter att växa ihop. Att utgå från insikter om kunden (och mänskligheten i stort) och använda dem i kombination med ny teknik i sin marknadsföring är fortfarande hett och egentligen bara i sin linda enligt juryn. 

Facebook
Twitter
LinkedIn