LAL-brist

Uppdrag  Alexion Pharmaceuticals forskar fram behandlingar till patienter med sällsynta, allvarliga och livshotande sjukdomar – LAL-brist är en av dem. Vårt uppdrag var att uppmärksamma vården på LAL-brist och få läkare att testa fler patienter för sjukdomen. Lösning I disease awareness-kampanjer är det vanligt att prata om hur man upptäcker en viss sjukdom. Vi vände på […]