Varning för söta katter

GSK-Tag

UppdragGSK har ett webb-baserat test för astmatiker som ringar in problematiken. De efterfrågade en digital kampanj som får fler att testa sig och sedermera tala med sin läkare.  Bakgrund Många med astma tror att den är under kontroll – trots att de har symtom. Genom att lära sig mer om sin astma så ökar sannolikheten för […]